V soběslavské kolekci je zařazeno i dílo Antonína Smažila, pedagoga Vojenské politické akademie v Bratislavě. Ten učil budoucí profesionální vojáky nejen lásce k výtvarnému umění, ale probouzel v nich i city k Jihočeskému kraji (stejně jako na výstavě zastoupený Josef Kilián či Bohumil Smrčka).

Výstava je vánkem z polí a luk, je dechem lesa a rybníků, je skvostnou přehlídkou umění malby minulého času, je tím, co nelze minout bez pohnutí v srdci.

Pavel Šmidrkal, kurátor Obrazárny Želeč