Od 17 hodin se koná přednáška ve Státním okresním archivu. Historické mýty i fakta o Husově pobytu na Krakovci sdělí David

Kozler z Centra medievistických studií v Praze.

Od 19 hodin se v malém sále Divadla Oskara Nedbala dozvíte z úst emeritního ředitele Karla Daňhela o jeho vášni pro horkovzdušné balóny

a středomořské jachtění. Vstupné činí 30 korun.