Neobvyklý multimediální projekt spojuje hru na historický nástroj s unikátní parabolickou projekcí, jež představí fraktální obrazy v pohybu. Koncert Společná věc Tomáše Pfeiffera je obohacen o novou skladbu Genesis. Doprovodná hudba a harmonické rezonance vodnářského zvonu zesilují naše emoční vnímání a umocňují náš prožitek. V tónech zvonu lze prožít hloubky rezonance, která kladně působí na posluchače i okolní prostor.