„Rozhodně ne. Jen v domě U Lípy není v současné době žádný nájemce v předních prostorách, skrz které se do výstavní části chodí. Nemá tedy kdo prostory hlídat a na samostatné hlídání už nezbývají peníze. Sami to prostě neutáhneme," vysvětluje Marie Michaela Šechtlová.

Nájem prostor stojí ročně 100 000 korun, a tak Šechtlovi a majitelé domů Škrlovi nyní nového nájemce hledají. Dříve byla v předních částech domu cukrárna.

Šechtlovi v současnosti vystavují fotografie jinde, v tom budou pokračovat, dokud se nový nájemce nenajde. „V plánu jsou minimálně tři výstavy v Táboře za rok. Krásné jsou prostory malého sálu Střelnice a vstříc nám vychází Husitské muzeum, které nám umožnilo větší výstavy uspořádat u nich. Budeme tedy do té doby hostovat," upřesňuje Šechtlová. Už nyní Šechtlovi chystají fotografie pro výstavu o Jordánu. Měla by být zhruba za měsíc právě v malém sále Střelnice a Vodárenské věži. Velká retrospektivní výstava je také ve výstavních prostorech Sladovny v Písku, byla prodloužená do 27. května.

„Do domu U Lípy se snad s výstavami co nejdříve vrátíme. A rádi!" uzavírá Marie Michaela Šechtlová.

Muzeum fotografie Šechtl & Voseček bylo založeno v srpnu 2004, od té doby se v něm konalo nespočet výstav i přednášek.

Další prostory domu U Lípy jsou stále využívané. 28. května se tam koná přednáška Marie Sovadinové na téma „Dobré" umírání, 12. června pak Tomáš Patík povypráví, jaké je být Lékařem v Africe.

U Lípy se také konají zájmové kurzy, cvičení nebo se schází klub maminek.

David Peltán