Když dopluli na Tahiti, připadalo to tam posádce jako v ráji a její část se tam chtěla zdržet dlouho. Ale nesmlouvavý kapitán donutil všechny odplout. Nespokojenost posádky už nešlo udržet, a tak na cestě zpátky do Anglie došlo pod vedením důstojníka Christiana Fletchera ke vzpouře. Kapitána a jeho věrné vysadili uprostřed moře a odpluli pryč. Vzpoura se tehdy trestala smrtí a vzbouřenci věděli, že se zachrání jedině usazením se na nějakém opuštěném ostrově. Vybrali si ostrov Pitcairn. Protože za sebou chtěli zahladit stopy, loď vyrabovali a spálili.
Vůdce vzbouřenců, Christian Fletcher, objevil mezi věcmi z lodě i Bibli, kterou mu před vyplutím přibalila jeho matka. Odnesl si ji do jeskyně a tam si z ní tajně čítával. Jednou ho tam našel John Adams a prosil, aby mu z Bible předčítal.
Po nějaké době došlo mezi vzbouřenci k hádkám, násilnostem a vraždám. Byl zabit i vůdce Christian. Z námořníků zůstal naživu jen jeden, John Adams, a celá skupina žen a dětí jeho bývalých kamarádů.
V srdci Johna Adamse ale zůstala touha poznávat Bibli stále víc. Stal se duchovním učitelem celé skupině potomků bývalých vzbouřenců. A Bible z Bounty je vedla, vrátila jim klid, vychovávala je, učila je milovat a odpouštět. Víra získaná skrze tuto Bibli se stala požehnáním pro obyvatele Pitcairnu po celé další generace. Když tam po mnoha letech zavítala loď s jakýmisi misionáři, nenašli na ostrově divochy, ale skupinu křesťanů, žijících podle této Bible. Jak řekl kdysi slavný Michalangelo Buonarroti: „Bůh nás nestvořil proto, aby nás opustil