Třetího ledna 1873 se narodil budoucí akademický malíř a ilustrátor, jenž svoje nadání spojil na celý život s rodnou Jistebnicí.

Ta mu byla inspirací i pro ilustraci knížky lidových pořekadel Radosti malých. Jako první český malíř namaloval obrázky pro školní výuku a vytvářel také slabikáře.