Již pošestadvacáté se na ni sjelo čtrnáct souborů z celého Jihočeského kraje. V odborné porotě zasedli Marie Pellarová, členka divadla Lokvar, Tereza Machková, pedagožka tvořivé dramatiky ze ZUŠ Horažďovice a Jaroslav Provazník, pedagog z katedry výchovné dramatiky DAMU. Odborná porota doporučila k přímému postupu na Dětskou scénu do Svitav hru Zrádce v provedení LDO ZUŠ Jindřichův Hradec, do užšího výběru doporučila Partu Kámošů z Borovan s hrou Astalavista, Pedro, dále ZUŠ ze Strakonic s autorskou hrou Šnufinus a Mordulína a nakonec ZUŠ z Jindřichova Hradce se hrou O osmi bratřích ve studni. Bechyňské jaro se neslo ve výborné náladě a naplnilo město svěžím divadelním duchem.

Štěpán Ondřich