Spojena bude s otevřením výstavy Nebeklíče od Landfrasů, a proto dostala podtitul „knihařská“. Doprovodný program pro děti i dospělé bude zaměřen hlavně na téma knihtisku a lidové kultury. Studio Bez Kliky dokonce přiveze funkční repliku historického knižního lisu ze 17. století, na které si mohou návštěvníci vyzkoušet práci tiskaře v době počátků knihtisku.