Vernisáž výstavy se koná už ve čtvrtek 12. září od 17 hodin za účastí kurátorky soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2018 Elišky Boumové a některých z oceněných autorů. O hudební doprovod se postará kytarista Vojtěch Vrtiška. Výstavu pořádá Husitské muzeum ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví.

Soutěž Nejkrásnější české knihy roku pořádá Ministerstvo kultury České republiky a Památník národního písemnictví už od roku 1965. Do 54. ročníku bylo přihlášeno 264 publikací, z nichž mezinárodní porota vybrala ty nejlepší z pohledu ilustračního, grafického a polygrafického zpracování.

V kategorii Odborná literatura zvítězila publikace Co je designér: věci, místa, sdělení, nejkrásnějším katalogem je Pocta suknu: Textil v kontextu umění. Kategorii knih pro děti opět ovládlo nakladatelství Baobab a ocenění za krásnou literaturu si odneslo vydání velkolepého románu Ilji Trojanowa Moc a vzdor. Ilustrovaný česko-anglický abecedář ABCZ aneb H jako Havel, který přibližuje českou kulturu v mnoha oblastech, byl oceněn v kategorii Učebnice. Nejkrásnější knihou o výtvarném umění je Epos 257: Kořeny, větve, šlahouny Spolku Trafačka. Své ceny také udělily Spolek českých bibliofilů, SČUG Hollar, Svaz polygrafických podnikatelů a Památník národního písemnictví společně s Uměleckoprůmyslovým museem v několika specializovaných kategoriích včetně studentského designu.

Slavnostní vyhlášení soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2018 se konalo 5. dubna v Centru architektury a městského plánování. Vítězné publikace jsou prezentovány v galeriích, na mezinárodní přehlídce Designblok a na zahraničních veletrzích. Autory katalogu a vizuální podoby 54. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2018 jsou Petr Bosák, Robert Jansa a Adam Macháček.