Divadlo Oskara Nedbala

První stálá divadelní budova, otevřená 17. října 1840, vznikla na místě dnešního divadla z původní sýpky. Teprve po zbourání Pražské brány se vytvořilo místo pro novou, postavenou roku 1887. Tvůrci si vzali za vzor Národní divadlo v Praze. Dokládá to novorenesanční tvar průčelí, ale také podoba a výzdoba interiérů včetně hesla „Tábor sobě" nad oponou. Divadelní stánek má dvě jeviště pro 350 a 650 diváků.

Stará táborská radnice

Také královské město Tábor si zakládalo na své radnici, neboli „rathausu". Šlo o jeho prvořadou veřejnou stavbu. V jejích prostorách zasedala městská rada, odbývalo se zde městské právo i všechny významnější události veřejného života. Radnice symbolizovala vážnost města, jeho prestiž a postavení vůči ostatním městům království. Stavba v pozdně gotickém slohu byla dokončena kolem roku 1521.

Kost. sv. Jakuba

Hřbitovní kaple sv. Filipa a Jakuba byla až později upravená na kostel. Nyní je součástí parku. Hřbitov sloužil do 19.století a je tu pohřben i manžel Boženy Němcové Jan. Od roku 1997 slouží starokatolické církvi.

Střelnice

Na svém místě stojí od roku 1895, kdy nahradila původní Střelnici z roku 1811. Dlouhá léta bývala centrem společenského života. Koncem 80. let byla z důvodu rekonstrukce zavřena. Práce ale utlumily restituční spory. V roce 2003 ji ministerstvo kultury prohlásilo kulturní památkou. Rekonstrukce byla dokončena až v roce 2006. Nyní je v majetku města, dál slouží ke společenským a kulturním akcím.

Klášter na náměstí Mikuláše z Husi

Po porážce vzpoury českých protestantských stavů na Bílé hoře roku 1620 museli i táborští přestoupit ke katolictví. K šíření nové víry sem byli pozváni mniši řádu bosých augustiniánů. Na místě řady zpustlých a válkou poničených domů začala vyrůstat raně barokní stavba nového kláštera. Základní kámen byl položen v roce 1642 a roku 1666 se budovu podařilo dokončit.

Vodárenská věž

Vznik této renesanční památky předurčila stavba Jordánu. Věž je zdobená sgrafity a obloučkovými štíty. Dnes se v jejích několika patrech nachází galerie.

Další zpřístupněné objekty:

•matrika na Žižkově náměstí
•dům čp. 140 v Koželužské ulici
•Velký šanc za Střelnicí
•bílý altán v Holečkových sadech
•Muzeum čokolády a marcipánu
•nebo se vydat po stopách  Františka Bílka