Při Základní umělecké škole Sezimovo Ústí působí unikátní žákovský soubor s názvem Trubači OMS Tábor. Jeho členové hrají na lesnice. Tento hudební nástroj je jednou z variant přirozeného lesního rohu a je určen k fanfárám. Přestože by se na první pohled mohlo zdát, že troubení na lovecký roh představuje výhradně mužskou záležitost, i zde platí známé přísloví: Za vším hledej ženu.
„Když jsem po mateřské nastoupila do práce,“ říká Šárka Kvičínská, která v sezimoústecké hudebce vyučuje hře na lesní roh a zobcovou flétnu, „můj první žák se mi svěřil, že by se rád naučil na lesnici, aby mohl troubit na honech. Jeho maminka si sice přála, aby vystupoval s nablýskanou hornou v orchestru, ale synka to táhlo k myslivecké muzice. Uvědomila jsem si, že jsem se vlastně na lesnici učila hrát dva roky na konzervatoři, ale už jsem na ni dávno ztratila nátisk. A protože je zdejší oblast plná lidí, kteří milují myslivost, brzy začali chodit další žáci se stejným přáním. Znovu jsem oprášila svoje staré znalosti hry na lesnici a začala jsem na ni učit i své žáky.“
Mladí trubači statečně zvládali úskalí hry a poctivě cvičili, neboť měli velikou motivaci: užuž chtěli umět nějakou pěknou loveckou fanfáru, aby se mohli blýsknout na myslivecké akci a sklidit uznání myslivců, mezi nimiž jsou jejich otcové, bratři a další rodinní příslušníci. Zvěst o paní učitelce, která své žáky učí hrát na lesnici, se po mysliveckých sdruženích rychle roznesla a záhy se urodilo mladých trubačů tolik, že by byla škoda nesestavit z nich soubor.
„U vedení školy jsme se setkali s plnou podporou – naše první lesnice nám zakoupila právě ‚zuška‘. Ale i myslivci si nás náležitě považují. Každoročně nám kupují novou lesnici, nechali nám ušít slavnostní vestičky k vystupování a sponzorují nás.“
V Trubačích OMS Tábor právě vytrubuje 17 žáků a už se hlásí další. Někteří dokonce chvátají natolik, že požadují soukromé rychlokurzy.
„Jsme jediný dětský soubor tohoto typu v republice. V ostatních souborech hráčů na lesnice účinkují jenom dospělí hráči. Nebojíme se s nimi soutěžit. Letos jsme skončili čtrnáctí z 23 souborů z celé republiky, a to je pro malé trubače, myslím, pěkné umístění. Nikdy předtím by mě nenapadlo, že budu s dětmi hrát na lovecké nástroje, ale právě děti mě k nim samy přivedly. Díky nim nemám nouzi o hráče na klasický lesní roh, protože na něj se musí souběžně s lesnicí hrát minimálně rok, aby si začínající hráč vytvořil dostatečný nátiskový návyk. Začala jsem se taky velmi zajímat o další lovecké nástroje a v současnosti se sama učím na tzv. parforzní lesní roh,“ prozrazuje Šárka Kvičínská, jejíchž žáci dělají české hudbě čest. Za všechny jmenujme Ondřeje Vrabce (*1979), nynějšího sólového hornistu České filharmonie a uznávaného komorního hráče.