Jistě se tím ulevilo všem, kdo bydleli v místech jejího možného dopadu, neboť v posledních letech držela pohromadě jen silou vlastní vůle a dokonce se jí vyhýbali i feťáci, kteří bývali jejími posledními podnájemníky.
„Katovna“ tedy zmizela a zůstaly po ní základy s hromadou suti, ale o to se už nikdo nestará. Patrně je to tu ponecháno pro archeologický výzkum, jenž proběhne v příštím tisíciletí, aby návštěvníci zdejšího muzea mohli obdivovat vykopané pozůstatky feťáckého nádobíčka z období někdy kolem 90. let 20. století…