První zmínky o domě čp. 27 ze Svatošovy ulice pocházejí z roku 1526. Historicky byly oba sousední domy čp. 26 a 27 spojeny. K rozdělení na samostatné části došlo v roce 1803. Po posledních majitelích jej možno nazvat Suchomelův dům (1).

Dům je úzké původní gotické parcelace. Zajímavostí je, že jako jeden z mála objektů v centru Tábora má poměrně velký dvorek. Této skutečnosti bylo využito pro dispoziční řešení rekonstrukce.

Přízemí je z části středověké – dlouhá valená klenba – a z části je klasicistní, plochostropé.

Patro je celé novodobé. Sklepy jsou dva gotické valené prostory, které byly původně spojeny právě se sousedním čp. 26. Předělení je problematické zejména znemožněním příčného, přirozeného provětrávání prostor, které pak trpí vlhkostí.

Dům je v soukromém vlastnictví. Zhotovitelem rekonstrukce byla táborská soukromá firma, která pracovala pro tehdejšího majitele, jímž bylo město Tábor. To následně objekt prodalo do soukromých rukou.

Poslední úpravy vyřešily v přízemí dva malometrážní bytové prostory. Vzhledem k nemožnosti dodržení hygienického předpisu proslunění, byly byty koncipovány pouze pro přechodné bydlení.

V patře byl navržen jeden větší byt zahrnující celý půdorys. Domovní vybavení bylo navrženo ve sklepech a na dvorku. Rekonstrukce domu neřešila půdní vestavbu z důvodu minimalizace nákladů. Proto byl ponechán původní klasicistní krov a vestavbu je možné dodatečně provést.

Zajímavostí byla lhůta provedení rekonstrukce, která se odehrála v rekordním čase přibližně šesti měsíců. Bohužel to mělo negativní vliv na bezprostředně navazující bydlení, zejména nedostatečným vyschnutím mokrých procesů výstavby a následně výskytem plísní. Proto v podobných rekonstrukcích historických objektů nebyl již tento trend zopakováván.


(Zdroj: (1) K. Thir: Staré domy a rodiny táborské, Tábor 1920).

Jan Stach