Vedle České mše vánoční Jana Jakuba Ryby zaznějí skladby O. Nedbala, F. Hervého, Ch. Chaplina, F. Laye a L. Bernsteina. Diriguje Vladimír Elner a zpívají Zuzana Benešová, Karolína Bubleová Berková, Václav Lemberk, Pavel Švingr a pěvecké soubory z Táborska.