Hlavní slovo měl Michael Two Feathers (Dvě péra) z kmene Siouxů a jeho žena Whope s krví Mohykánů, který předává lidem vše dobré, co vyplývá ze spirituality jeho kmene Siouxu – Lakotů. Přijmout jeho poslání přijelo asi pětadvacet lidí.
Některé sice na louku přivedla prvotní zvědavost, ale všichni se shodli, že současný život jim neposkytuje to pravé uspokojení. Vyhledávají proto možnosti, jak objevit sama sebe a odpoutat mysl od současného světa. Na podobnou křižovatku se před lety dostal i Jaroslav Kolář z Tábora, který setkání s manžely zorganizoval.
„Cítil jsem v sobě, že hledám něco víc. Michaela jsem potkal ve Švýcarsku na podobném setkání a za čas jsem odjel na tři měsíce do Ameriky,“ objasnil Kolář, jak začal poznávat a přijímat za své tradiční způsob života Lakotů. O kořenech svých předků, jejich rituálech a vnímání světa vypráví Michael Two Feathers po celé Evropět. Všude má kontakty s lidmi, kteří se alespoň na čas potřebují odpoutat civilizace a za zvuku bubnů se ponořit hluboko do svého nitra.
Některé rituály, vedené odděleně pro muže i ženy, si účastníci setkání prožili na vlastní kůži i na louce u Bítova. Například očistu mysli i těla v potní chýši INIPI.