Mladé dívčí trio uvede neotřelý repertoár. Vedle zažitých opusů objevuje neznámá a v Česku neprováděná díla. Zaznějí skladby D. Šostakoviče či N. Serbana.