Ve středu v podvečer podle mluvčího táborské městské policie Pavla Šimka dopravila hlídka na záchytku opilou ženu, kterou našli polonahou mezi auty ve Farského ulici. Test na alkohol ukázal 3,4 promile.

Následující den, tedy 4. července odpoledne oslovil strážníky hlídkující v Husově parku majitel palačinkárny a požádal je o vykázání podnapilé ženy z provozovny. Žena zde svým vulgárním chováním obtěžovala ostatní hosty. "Dotyčná si servítky nebrala ani vůči zasahující hlídce, která byla nucena ji vyvést z obchodu za pomoci donucovacích prostředků a následně předvést na policejní služebnu ke zjištění totožnosti. Odtud opilá putovala rovnou na záchytku," popsal Pavel Šimek a doplnil, že naměřená hodnota alkoholu na záchytce činila 3,06 promile. Z přestupku proti veřejnému pořádku se bude zpovídat před správním orgánem.

Tím ale série těchto zásahu strážníků neskončila. V sobotu 6. července vyrazili záchytnou protialkoholní stanici do Budějovic znovu. "Strážníci ženu na základě oznámení nalezli bezvládně ležící na lávce pro pěší mezi ulicemi Chýnovská a Vožická. V dechu měla 3,47 promile alkohol," přiblížil Pavel Šimek.

Obvyklé příznaky intoxikace odstupňované podle koncentrace etanolu v krvi:

Subklinické stadium: 0,2 - 0,5 ‰ (alkoholici do 1 ‰) - žádné příznaky nebo lehká euforie, alkohol je cítit z dechu.

Euforické stadium: 0,5 - 1 ‰ (alkoholici až do 3 ‰) - lehká euforie, vzestup sebedůvěry, odstranění zábran, mírná porucha svalové koordinace, prodloužení reakčního času, snížení pozornosti. U dětí je euforické stadium krátké, brzy dochází k útlumu a svalové hypotonii.

Excitační stadium: 1 - 2 ‰, (dávka kolem 0,7 g/kg, tj. 3-4 obvyklé alkoholické nápoje) - střední opilost, ztráta sebekontroly, emoční labilita, mnohomluvnost, ztráta kritického úsudku, poruchy koordinace a rovnováhy

Konfuzní stadium: 2 - 3 ‰ (alkoholici do 5 ‰) - těžká opilost, zmatenost, výrazné poruchy chápání, chůze, i zraku (diplopie), smazaná řeč, pokles vnímání bolesti, apatie.

U dětí již může nastat kóma a hypoglykémie, vedoucí ke křečím.

Stuporózní stadium: 3 - 4 ‰ - závažná intoxikace, neschopnost chůze, nevolnost, zvracení, poruchy vědomí (letargie, stupor) nebo spánek, někdy průjem, krvácení do GIT, inkontinence moči i stolice, počínající symptomy obrny dechového a oběhového centra; pokles tlaku, tachykardie, cyanóza, hypotermie.

Komatózní stadium: od 4 ‰ (alkoholici až od 5 ‰) - většinou bezvědomí, hypo až areflexie, rigidita končetin, trismus, křeče, nystagmus či konjugovaná deviace bulbů, hypotermie, povrchní dýchání, cyanóza, oběhový kolaps, hypoglykémie hlavně u dětí i s odstupem 6 hodin po požití, metabolická acidóza, laktacidóza u dětí a alkoholiků, ketoacidóza s hyperventilací u alkoholiků a při malnutrici, poruchy složení elektrolytů. Příčinou úmrtí může být zástava dechu nebo vzácněji zástava srdce, aspirační pneumonitida, edém plic nebo těžké prochlazení. Pokud pacient přežije, přechází do hlubokého spánku. Po probuzení se objevují bolesti hlavy, myalgie, neuritis, retrográdní amnézie.
Zdroj: Toxikologické informační středisko