Jak uvedla mluvčí hasičů Vendula Matějů, horním víčkem na cisterně uniklo asi patnáct litrů síry. "Stekla po cisterně na silnici. Hasiči v plné chemické ochraně evakuovali z kabiny řidiče, který zůstal sedět v kabině. Neutrpěl žádné zranění. Vytyčili nebezpečnou zónu v okruhu 50 m," popsala s tím, že přesný způsob neutralizace chemické látky konzultovalo operační středisko s odborníky transportního informačního a nehodového systému, který poskytuje nepřetržitou odbornou i praktickou pomoc při řešení mimořádných situací spojených s přepravou či skladováním nebezpečných látek. "Síru hasiči nechali ztuhnout a následně mechanicky vyčistili," vysvětlila Matějů.

Síra je v podstatě nejedovatá, avšak vdechováním výparů nebo prachu může dojít k zažívacím potížím. Silně dráždí oči, sliznice, dýchací cesty a pokožku. Roztavená kapalná síra má velkou přilnavost k pokožce a při styku s ní způsobuje obtížně hojitelné popáleniny. Požití větší dávky je nebezpečné pro možnost vzniku sirovodíku činností střevních mikroorganismů. Nebezpečí kapalné (roztavené) síry spočívá i v její schopnosti rozpouštět sirovodík, který se pak při chladnutí uvolňuje. Pak může nad hladinou roztavené síry vzniknout toxická a výbušná směs.

Další postup řešili hasiči ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí, správou a údržbou silnic a vodoprávním úřadem. Jejich zástupci na místě prověřili, zda nedošlo k úniku na silnici, kde cisterna již projela.

"Cisterna stála během zásahu mimo komunikaci. Policie ČR usměrňovala dopravu, provoz na komunikaci byl omezen, ale silnice byla s opatrností průjezdná," doplnila Vendula Matějů.

Kolem poledne hasiči zásah u Drhovle ukončili. "Síra je neutralizovaná. Dle vyjádření zástupců všech přítomných organizací nebylo nijak poškozeno životní prostředí. Nemusela být přijímána ani žádná ochranná opatření pro obyvatelstvo," zdůraznila mluvčí. Protože cisterna nebyla poškozená, mohla s policejním doprovodem pokračovat do Neratovic, kam původně jela.