Kroniku hasiči nemají a kdy přesně jejich sbor
vznikl, neví.
„Mělo se tak stát ve dvacátých letech devatenáctého století, hlavně jako prevence proti pustošivým požárům, které v některých okolních obcích srovnaly se zemí nejedno stavení,“ uvedl strojník dobrovolných hasičů Lukáš Novotný.

Připouští však, že při důkladnějším bádání by se jim datum vzniku místního sboru mohlo přeci jen podařit vystopovat. Tím pádem by mohli začít pořádat i oslavy a soutěž ke vzniku sboru, který v současné době tvoří 29 aktivních členů, z čehož je 11 žen a 30 neaktivních členů.

Byť neznají datum svého vzniku, neznamená to, že si nenajdou čas na společné akce. I když, jak uvádí Novotný, v dnešní době, kdy převážná většina za prací dojíždí, je problém se leckdy sejít.

„Ale čas na takové dvě soutěže za sezonu si najdeme,“ říká strojník.

Trénink pod dráty

Soutěži předchází trénink, kterým musí rozhýbat hlavně po zimě zpohodlněné tělo. Potřebnou vodu z požární nádrže mají uprostřed vsi, místo na trénovaní taky a několik desítek let stará stříkačka PS12 slouží stále dobře.

„Rádi bychom uspořádali i soutěž, ale v okolí nemáme dostatečně velkou a rovnou plochu, která by byla pro soutěž v požárním sportu s během přes překážky na 100 metrů vhodná. A naše místo na trénovaní nepřipadá taky v úvahu . Vedou nad ním dráty vysokého napětí,“ vysvětluje strojník.

Poměřit své síly v hasičských dovednostech vyjíždějí tedy na okrskové soutěže v požárním sportu do jiných obcí, kterých se účastní za Vřesce jeden tým mužů a jedno družstvo žen. To vzniklo v roce 2002.

„Ženy pod vedením Pavla Vostárka si vedou lépe a jejich výsledky stačí na některé z prvních třech míst,“ chválí „kolegyně“ strojník. Připouští však, že hlavní výhodou je bezpochyby i menší konkurence v jejich kategorii.

Muži se se svými časy musí spokojit s umístěním většinou okolo středu startovního pole. „Možná je to i naším věkem. Jediný „mlaďoch“ je náš nejmladší člen, kterému je sedmnáct let. Mladá generace o požární sport vůbec nemá zájem,“ povzdechl si strojník.

V loňském roce však měli i smůlu. Při soutěži v Borotíně zklamala technika, a tak byli diskvalifikováni.

„Obec Ratibořské Hory, kam spadáme, nám tedy zakoupila nové hadice,“ zmínil spolupráci s obcí Novotný.

I starosta Ratibořských Hor si hasiče pochvaluje.

„Dobře se mi s nimi spolupracuje. Jsou to muži činu. Když začalo zatékat do klubovny, kterou mají v části bývalého obchodu, domluvili se a během víkendu opravu zvládli,“ charakterizoval partu hasičů.

Ti se společně podílejí na různých brigádách. V letošním roce plánují rekonstrukci střechy na požární zbrojnici. Běžně se starají o vysékání travnatých ploch ve vsi, kolem potoka a požární nádrže. Natírali čekárnu a zábradlí na mostě a kolem nádrže. Pravidelně stavějí máj a na začátku prázdnin si společně pochutnají na pečeném praseti.

„Ale to všechno není jen zásluha hasičů. S námi brigádničí i ostatní obyvatelé vesnice,“ zdůraznil Novotný.