Podrobnosti o založení sboru přidal jeho dnešní starosta Jan Cimpa: „Nadějkovský lékař Jan Moser se hned pustil do příprav a už pátého září roku 1880 se tu konala první schůze, na níž se do sboru přihlásilo dvacet dva lidí. Za předsedu si zvolili právě doktora, pokrokového nadšence, který přes všechny nepříjemnosti šel za svojí myšlenkou a náš sbor založil."

Příspěvky

Noví členové se usnesli, že kromě činnosti budou ročně vybírat členský příspěvek na hasičské vybavení. Sepsali a schválili stanovy sboru.
Finanční příspěvky věnovali podle možností samotní občané, ale přidaly se i obce jako Nadějkov, bývalé Malé Chýšky, a Klokočova a Petřkovice, podporovatelé sboru se našli i v Jistebnici. Značnými dary přispěla i hraběnka Kokořová z nadějkovského zámku, peníze dorazily i z Prahy od nadějkovských rodáků.

Pořízení výzbroje

„Jeho veličenstvo císař pán náš věnoval sboru, uznávaje velikou potřebu, osmdesát zlatých. Za takto nabyté jmění byla pořízena výzbroj pro třicet mužů, nový stříkací stroj od firmy Heckle z Vídně a nezbytné hadice," uvádí kronika.

Už tehdy se sbor dělil na čtyři družstva, v nichž bylo 7 lezců s nadlezcem, 5 bouračů s nadbouračem, 2 čety stříkačů po 10 mužích a četa ochranného mužstva. Oděv sboru byl ušit z režného plátna a aby byla výzbroj úplná, pořídili si hasiči přilbice, lezecké pásy, sekyrky, karabiny a žebříky. To vše za 438 zlatých.

Na první valné hromadě, která se sešla 30. prosince 1880, bylo ustanoveno nové vedení sboru. Předsedou se stal Antonín Brož, velitelem Václav Chochole, jeho zástupcem, neboli podvelitelem, byl zvolený František Duchoň a jednatelem se stal Jan Jindrák. Zakladatel sboru Jan Moser si za své mimořádné zásluhy vysloužil jmenování čestným členem sboru.

Katastrofa

V Nadějkově propukl 17. dubna 1893 hodinu po půlnoci rozsáhlý požár, který ničil jak domy, tak další majetky, a ohrožoval i životy.
Oheň vznikl v hostinské stáji Abrahama Pollaka na náměstí. Rychle se šířil, neboť v tu dobu byly všechny střechy jen dřevěné. Shořelo 15 stavení, stodoly a stáje. Plamenům podlehl i jeden čeledín, ale příčinu se zjistit nepodařilo. Místní si do jednoho mysleli, že oheň někdo založil úmyslně. Požár hasili dobrovolníci z Nadějkova, Jistebnice a Drahnětic. Škody byly veliké; zmírnily je jen pojištění postižených a milodary.

Oheň občany donutil znovu postavit své domy, a tak vesnice dostala novou tvář. Po této tragédii se začal zdokonalovat výcvik mužstva a už rok po události se konalo dvacet cvičení. Doplnili si i hasičské nářadí a aktivní byli nejen při cvičeních, ale také v pořádání slavností a při župních sjezdech.

Šedesát členů

Jak říká Jan Cimpa, v současné době napočítají šedesátku členů. „Máme mužské i ženské družstvo, obě se zúčastňují čtyř až pěti soutěží do roka. Naše úspěchy bereme spíše sportovně, protože tady jde hlavně o zábavu. Ale nikdy jsme neskončili poslední," cení si svých kolegů.

Zásahy berou hasiči z Nadějkova velmi vážně. I technickou pomoc, jako například odklízení padlých stromů, čištění silnic a odčerpávání studní. Při povodních v roce 2013 sbor čtyři dny hlídal stav a průchodnost silničních mostků a hrází rybníků. Čerpali vodu ze zaplavených sklepů a následně pomáhali s odstraňováním škod. V roce 2012 zasahovali u dvou požárů.

SDH Nadějkov také pořádá tematická cvičení nebo okrskové soutěže. Dopravují třeba v součinnosti s ostatními sbory z Petřkovic, Brtce a Starcovy Lhoty vodu dálkově na vzdálenost jednoho kilometru. „Zúčastňujeme se také školení strojníků a velitelů u profesionálních hasičů v Táboře. Máme zbrojnici se společenskou místností, kde pořádáme schůze a školení a od roku 2010 dokonce vlastníme prapor," doplnil Jan Cimpa.

Vybavení

Sbor má k dispozici cisternu Škoda 706 RTHP CAS 25 a vozík se stříkačkou PPS 12, které jim slouží k zásahu při požárech a povodních, motorovou pilu používají při odklízení padlých stromů.

Každým rokem pořádají hasičský ples, starají se o sběr železného šrotu, při dětském dni předvádějí hasičskou techniku. Letos dokonce nasbírali přes šest tun železa, za což je neminulo třetí místo v Jihočeském kraji. Loni uspořádali Hry bez hranic.

Vedle starosty sboru Jana Cimpy, vede hasiče velitel Josef Matěja a o pokladnu se stará Michal Steinbauer. „Aktivní jsou nejen mladší členové, ale i ti starší se podílí na chodu našeho sboru," ujišťuje Jan Cimpa.

Autor: Lenka Pospíšilová