V těsné blízkosti rozestavěného rodinného domu tu hořel stavební odpad uložený v igelitových pytlích a také propanbutanová láhev. Na lokalizaci požáru nasadili hasiči jeden vodní proud. Po vynesení láhve z ohniska požáru na bezpečné místo byl na její ochlazování použit vysokotlaký vodní proud. K závěrečnému průzkumu jednotka použila termokameru, skrytá ohniska nenalezla. Vzniklá škoda je zhruba 500 korun.