Na fotografii jmenovitě v horní řadě zleva: Jaroslava Šebková, Miloslava Strouhalová, Anna Strouhalová, Lukáš Musil, Radek Hanzal, Martin Pokorný, Martin Zíma s pohárem, Miloš Musil, Martin Pokorný ml., František Janovský, Petr Zíma, Milan Drhovský. Dole zleva: Jana Mašková, Pavlína Pokorná, Zdeňka Drhovská, Jaroslava Musilová, Žaneta Pokorná, Lucie Pokorná, Romana Široká, Aneta Široká, Pavel Strouhal, František Zíma, Jaroslav Tíkal, Nikola Mašková, Daniela Zímová a David Musil.

Z historie

„Zakladateli hasičského sdružení v Krátošicích byli František Janovký, Josef Záhora, Josef Vaněk, Jan Počinek, Tomáš Lamberský, Josef Vaněk, Tomáš Fryc, Tomáš Míka, Václav Mašek a František Vrhel. Prvním starostou sboru byl František Jaroslav Vacek," zpráva 100 let založení SDH v Krátošicích a Chabrovicích. V roce 1903 si sbor pořídil stejnokroje z dílny Františka Nebušky v Soběslavi, v témže roce hasiči také pořádali úplně první taneční zábavu. Požárníci z Krátošic během několika let hasili nebo jinak pomáhali po celém Táborském okrese; z mnoha obcí v Brandlíně, Dlouhé Lhotě, Krátošicích, Choustníku a Tučapech. Krátošický sbor se osamostatnil a oddělil od Chabrovického v roce 1953. V roce 1968 byla zahájena vyvážením Voráčkova rybníka výstavba protipožární nádrže v Krátošicích. U příležitosti 65. výročí založení se tento rok také uskutečnilo hromadné cvičení (SDH Krátošice, Chabrovice, Skopytce, Brandlím, Tučapy a Dvorce) v dálkové dopravě vody z rybníka od Cabrk až na Červenou Hlínu. Protipožární nádrž byla dokončena v roce 1970, při budování bylo odpracováno 616 brigádnických hodin. Když se posuneme dál v čase, tak zjistíme, že v roce 1986 se SDH Krátošice dostal do krajské soutěže v Doubí u Třeboně a muži se mohli pochlubit krásným třetím místem.

Ženy ve sboru

„Čerstvým větrem do plachet se našemu sboru staly ženy. Do sboru vstoupily zásluhou Václava Strouhala v letech 1987 – 1988 a byly úspěšné nejen v okrese, ale i v kraji. Jejich největším úspěchem je třetí místo v krajské soutěži v Kaplici," zpráva 100 let založení SDH v Krátošicích a Chabrovicích. Pro SDH Krátošice bylo velmi úspěšné období mezi lety 1980 – 1995. V tomto období vyhráli ženy i muži několik okresních soutěží a umístili si na krásném třetím místě i v krajské soutěži.

Současnost

V současnosti má SDH 50 členů z toho 31 mužů a 19 žen. Nejstarším členem je František Zíma st. (nar. 9. 10. 1933, vstoupil do sboru 1. 1. 1954), dědeček současného starosty sboru Martina Zímy. Nejmladším dobrovolným hasičem je David Musil (nar. 16. 9. 1993, datum vstupu 1. 1. 2009). „Naši hasiči se pravidelně účastní Táborské hasičské ligy v požárním útoku, letos jsme pořádali již 9. ročník soutěže O pohár starosty obce Krátošice, zařazený do Táborské hasičské ligy. Každým rokem se účastníme v okrskové soutěži a sami jsme byli jejími pořadateli společně s SDH Chabrovice v roce 2013," doplnil současné aktivity sboru Martin Zíma, starosta SDH Krátošice. Hasičský sbor také pomáhal při povodních v roce 2002 a 2006, zapojil se při odčerpávání vody ze sklepů v Plané nad Lužnicí a Ovčíně u Klenovic.

V roce 2009 zasahoval při povodni až ve Svaté Máří u Vimperka. „Je to naše spřátelená obec, každoročně tam jezdíme na noční soutěž, v roce 2009 byla předčasně ukončena kvůli špatnému počasí, protrhla se tam hráz rybníka a voda se valila na vesnici, ostatní týmy odjely a my jako jediní jsme se vrhli na pomoc. Potom jsme od nich dostali děkovný pohár a ocenění," vysvětluje Martin Zíma, proč zasahovali mimo Táborský okres. Dále se účastnili na hašení požáru skladu slámy v Chabrovicích a v uhelném skladu ve Mlýnech. Ptala jsem se pana Zímy, jaké mají vybavení: „Hasiči mají mašinu o objemu 1998 ccm, která je určená na hasičské závody, dále pak vlastní mašinu PS 12 vybavenou na zásahy proti požáru, která prochází pravidelnou údržbou."

Při povodních mohou pomoci rychlým zásahem při odčerpávání vody ze sklepů díky tomu, že vlastní 3 vodní čerpadla. Zajímavostí je, že hasiči také vlastní historickou koňskou stříkačku z roku 1903 (samozřejmě bez koní). Dostali jsme se k hasičské zbrojnici: „Přesné datum výstavby není známo, ale bylo to hned po roce založení, můj děda myslí, že v roce 1904," dodává Zíma. Hasičárna naposledy prošla rekonstrukcí v roce 2010. Mezi aktivity dobrovolných hasičů nepatří jenom zásahy a pomoc při požárech a bouračkách, ale zabývají se také především prevencí. Je třeba udržovat požární techniku, připravovat se a trénovat na soutěže, účastnit se na školeních o protipožární prevenci, sledovat novinky a trendy. Ještě připomenu, že se hasiči věnují také brigádnické činnosti.

Kulturní akce a volený mariáš

Mezi tradiční kulturní činnosti, které zaopatřují místní hasiči, patří například: pořádání hasičského plesu, každoroční noční hasičská soutěž a letní pouťová zábava. Také letos proběhl jubilejní 21. ročník turnaje ve voleném mariáši. Tato karetní hra se zde hraje už od roku 1991, první turnaj zde organizoval pan Karel Vrhel. Mezi hasiči je to populární karetní hra, proto si zde udržela dlouholetou tradici. O oblibě svědčí vždy plný sál hráčů.

Úspěchy

„Stali jsme se vítězi posledních dvou ročníků okrskové soutěže, úspěchy v Táborské hasičské lize nás teprve čekají," dodává Zíma. SDH Krátošice měl zdárné období v letech 1980 až 1995, kdy vykazoval slušné výsledky v okresních i krajských soutěžích, v roce 2006 byl druhý v okresní soutěži v Soběslavi. „Náš sbor dobrovolných hasičů se snaží každým rokem zdokonalovat ve svém oboru, rád pomáhá ostatním, hlavně při nepříjemných chvílích jako při povodni nebo požárech, snaží se každým rokem zdokonalit naši soutěž a rádi pořádáme akce, kde můžeme posedět u dobrého piva. Do každé akce jdeme na plno, takže se nemůže stát, že bude bez úspěchu. Máme partnery, kteří nám hodně pomáhají a těm patří největší dík. Já osobně jsem na náš sbor velice pyšný a doufám, že vše, co děláme, bude pokračovat ještě spoustu let," uzavírá Martin Zíma, starosta SDH Krátošice.

Autor: Lenka Pospíšilová