O oficiálním založení se dá hovořit až o rok později, v listopadu 1898, kdy bylo celkem 13 zakládajících členů.
Jak ale dodal Václav Kabeš, jednatel sboru, už tenkrát to byl podle jeho slov benevolentní úřad. „Povolili nás totiž až za 14 měsíců od podaní žádosti. Rok sem, rok tam, my počítáme založení od naší ustanovující schůze, která se konala roku 1897."

Strašily požáry

Ke vzniku sboru vedlo velké množství požárů. Do té doby museli sedláci bojovat s ohněm vlastními silami, a chránit si tak majetek na vlastní pěst.
Od roku 1899 už ale měli na boj s nebezpečnými plameny ruční pumpu. Ta byla prvním kamínkem k dnešnímu technickému vybavení.

Příjem ze hry

Hasiči si na svou existenci museli i přivydělávat. V Řípci se rozhodli pro amatérské divadlo a díky tomu si v roce 1932 mohli dovolit koupit motorovou stříkačku a 300 metrů konopných hadic. Druhá hasičská stříkačka byla zakoupena spolkem až o 30 let později, v roce 1968. Stroj s názvem PS 12 slouží Řípeckým dodnes.

„Jsem rád, že nám na soutěže a zásahy zůstalo z této historické techniky alespoň toto," oceňuje jeden z místních hasičských dobrovolníků.

Také Václav Kabeš zavzpomínal na doby, kdy podobného vybavení měli pod střechou o něco víc.
„Je škoda, že kolem šedesátých a sedmdesátých let minulého století hodně našeho vybavení skončilo ve sběru při železných sobotách, které tehdy dobrovolní hasiči sami pořádali. I já jsem se jich jako malé dítě několikrát zúčastnil," připouští.

K dlouholeté historii založení místního dobrovolného sboru se vedou i kroniky. Jedna z nich však chybí. Ta z roku 1958, která se podle hasičů, buď ztratila, nebo ji v té době vůbec nikdo nepsal. V té době si hasiči stavěli vlastní zbrojnici a v čase stavebního ruchu se pamětní kniha mohla nepovšimnutě zatoulat.

Útržkovité záznamy o hasičích začínají objevovat od roku 1982, kdy se kroniky ujal Miroslav Boček. Dnes si hasiči eliminují riziko ztrát elektronickým archivem a věří, že jedině tak po nich něco zbude.

Aktivity

Starostou sboru je Vlastimil Dukát a velitelem Pavel Kulhánek starší. Hasiči se aktivně účastní soutěží a pořádají i vlastní soutěž pod názvem O pohár starosty Řípce.

Soutěž od roku 2007 každoročně spojují s místní poutí a běžně se do ní přihlásí okolo 12 družstev, z nichž dvě postaví řípečtí muži a jedno družstvo vytvoří ženy. Ty se daly dohromady v březnu roku 2010.

Ženy nácvik požárního útoku trénují pod vedením Antonína Vávry a dodnes bodují v okrskových soutěžích.
Že si nevedou špatně, dokazuje skutečnost z okrskovém cvičení. Při svém vůbec prvním angažmá, odehrálo se ve Vlkově, porazily družstvo Dráchova. Ale zapojují se i do akcí proti požárům.

V loňském roce byl v den konání okrskové soutěže v Klečatech na zemědělské farmě Miroslava Píchy založen požár skladu na seno. Tím soutěž pro hasiče skončila.

„Místo odjezdu na plánovanou soutěž jsme pomáhali profesionálním hasičům z Tábora, Soběslavi a z Veselí nad Lužnicí při likvidaci požáru," objasnil tuto situaci Pavel Kulhánek.

Ani na řípecké mužské družstvo by se nemělo zapomenout, neboť i pánové dosahují dobrých výsledků a v obci jsou na ně pyšní.

Skvělou práci odvedli také před dvanácti lety, kdy zemi postihly zatím největší povodně. Zdejší jeli pomáhat do Veselí nad Lužnicí, ruku k dílu přiložili v Dráchově, ale také doma v Řípci.

Požárů naštěstí hodně ubylo, a tak se členové sboru mohou kromě nutné hasičské činnosti zabývat i dalšími aktivitami v obci. Mezi ně v první řadě patří pořádání masopustu, podílejí se na přípravě pouti, staví májky, zajišťují Mikuláše, pořádají plesy.

S novým vedením

V letošním roce se zdejší dobrovolníci připravují na volbu nového vedení sboru.
„Je dost možné, že vedení starosty Vlastimila Dukáta a mě, jakožto velitele po 20 letech působení nahradí mladá krev," naznačil současný velitel Pavel Kulhánek.

Ten také mimo jiné nastínil i jejich plány do budoucna. Ty jsou v první řadě spojené s volbami do vedení sboru, ale i říjnovými komunálními. Oba starosty čekají společné rozhovory o vzájemné spolupráci mezi obcí a sborem.
Jihočeská vesnice má přes tři sta obyvatel a z toho je 43 členů hasičů a devět hasiček tvoří ženský tým.

Autor: Kamila Bílá.