„Historie našeho sboru je vlastně spojením historie dvou původně samostatných sborů. Na konci devatenáctého století totiž vedle sebe existovala dvě města - Mezimostí nad Nežárkou a Veselí nad Lužnicí, která byla sloučena až v průběhu druhé světové války,“ vysvětluje současný starosta sboru Stanislav Kaisler.

Až do této doby tedy můžeme sledovat samostatnou historii dvou sborů.

Jako první byl založen Sbor dobrovolných hasičů ve Veselí nad Lužnicí a to v roce 1881, kdy v měsíci září byl ustaven pod vedením Františka Bašteckého sbor čítající přibližně 40 členů.

Vznik sboru v sousedním Mezimostí na sebe nenechal dlouho čekat. Zde byl dne 22. července roku 1883 ustanoven prozatímní hasičský sbor, který měl v počátku 24 členů a jehož velitelem byl zvolen Max Mostecký.

V roce 1943, došlo z nařízení okupačních orgánů ke sloučení obou měst pod názvem Veselí nad Lužnicí.
„Až do konce války však ještě sbory existovaly samostatně. Až po jejím skončení se na slavnostní schůzi 25. listopadu 1945 oba sbory sloučily. Požární jednotka měla v té době dvaadevadesát členů,“ upřesnil Kaisler.

V dalším období sbor kroniku nevedl.

„O její znovuzaložení se pokusil pan Hybš v roce 1971, ale tento pokus se bohužel omezil na zopakování historie sboru,“ líčí starosta.
O událostech z let 1945 až 1971 tak nejsou vůbec žádné záznamy a o činnosti z dalších let jen útržky.

Přitom právě v sedmdesátých letech byl sbor velice aktivní. „Dvakrát v našem městě byla uspořádána krajská soutěž v požárním sportu a veselské soutěžní družstvo si vedlo výborně,“ upozornil Kaisler.

Zlatá osmdesátá

Aktivita vyvrcholila na začátku let osmdesátých výstavbou nové budovy požární zbrojnice. Byla postavena v Akci Z a měla být určena i pro budoucí umístnění profesionálního hasičského sboru.

V sedmdesátých a na začátku osmdesátých let také byl velice aktivní kroužek mladých hasičů.

„Většina dnešních členů těmito kroužky prošla. Na své nástupce jsme čekali až do letošního roku, kdy se nám podařilo činnost kroužku mladých hasičů obnovit,“ uvedl starosta.

V roce 1981 sbor slavil 100. výročí založení. Při této příležitosti byl vydán almanach.

Po roce 1989 se v postavení sboru mnohé změnilo. Definitivně bylo rozhodnuto o umístnění profesionálního hasičského záchranného sboru do nedaleké Soběslavi. V roce 1993 musel městský úřad řešit situaci s Domem dětí a mládeže, který byl po navrácení svého objektu Junákům bez přístřeší.

„Náš sbor po dohodě se starostou umožnil přestěhování této instituce do svých prostor v hasičské zbrojnici. Mělo se jednat o dočasné řešení, které však trvalo více než patnáct let. Teprve v loňském roce se podařilo pro DDM najít náhradní prostory,“ naznačil Kaisler.

Při volbách v roce 1995 prošel sbor rozsáhlou generační výměnou. „Do výboru bylo nově zvoleno několik mladých členů a to se myslím kladně projevilo na aktivitě sboru,“ zhodnotil starosta.

Hned v dalším roce sbor uspořádal při oslavách 110. výročí založení okresní kolo soutěže v požárním sportu. Aktivní je rovněž soutěžní družstvo, které však nutně potřebuje omladit, aby mohlo dosahovat ještě lepších výsledků.

Kozlův hasičský počin
HLASUJTE ZDE