Již v roce 1877, za úřadování Františka Lutovského, zastupitelstvo obce rozhodlo o zakoupení požární stříkačky od pražské firmy Smékal. Tím vším byl dán podnět k založení Sboru dobrovolných hasičů. Ale bez osnov. Prvního velitele dělal šesti činným členům Jan Hašpl. Až později, v roce 1893, se konala 1. valná hromada a při té příležitosti došlo ke zvolení velitele Jana Blažka. Členská základna se rozšířila v témže roce na 24 členů. Postupem let hasiči stále přibývali. V roce 1931 se k členství hlásilo 43 občanů.

Zrušení a obnova

Ani přes dostatek členů se nepodařilo sbor dobrovolných venkovských hasičů udržet při životě a došlo na jeho zrušení.
„Takových pět let sbor naprosto stagnoval. Byl problém vybrat i příspěvky. Tak nás zrušili. Skončilo mužské i ženské družstvo,“ zmínil nedávnou historii velitel Josef Beneš.

A sbor současný? Nově vznikl minulý rok. K jeho členství se hlásí momentálně pouze deset členů ve věku od 28 do 35 let.

Součástí sboru hasičů není ženský ani dětský tým. „Ve stáří do 15 let je v obci jen pár dětí. Zkusili jsme je oslovit, ale zájem neprojevily,“ zmínil velitel.
Na lepší časy se dobrovolným hasičům blýská až za pár let. Jejich řady by mohli rozšířit potomci, kterým je kolem pěti let a rádi by dělali to, co dělá jejich tatínek. Být hasičem. Až čas ukáže, jestli jim zájem vydrží. Není to však pouze atraktivní podívaná. Stejně jako jinde i v Čenkově se činnost dobrovolných hasičů skládá především z práce.

„Pravidelně čistíme místní požární nádrž, v níž se můžeme i koupat. Předělali jsme kolem ní dlažbu. Udržujeme pořádek kolem zbrojnice,“ zmiňuje aktivity hasičů jejich velitel.

Při brigádách je běžné, že na ně chodí všichni hasiči včetně dětí. Ruku k dílu často přiloží i další obyvatelé. Potřebný materiál na tyto akce financuje obec Malšice, pod níž Čenkov spadá.

Loni jim zaplatila novou výbavu v podobě hadic na útok, rozdělovače i savice. Nové pracovní uniformy dodal stát.

V dohledné době by se terčem pracovních aktivit hasičů měla stát i hasičárna, jejíž stav by se podle velitele dal nazvat dezolátním.

„Snad se na ní obci podaří sehnat dotaci,“ doufá Beneš.

Ale ani po rekonstrukci nezískají dostatek prostoru na scházení. Navíc chybí sociální zařízení. Klubovnu jim tím pádem supluje místní restaurace, kde domlouvají i harmonogram a strategii hasičských soutěží.

Čas na absolvování dvou až čtyř soutěží během měsíce nemají. Za sezonu jich zvládnou s ohledem na čas členů, kteří pracují i o víkendech, maximálně šest.

Loni pořádali v Čenkově první soutěž v požárním sportu. Ale provázela je smůla v podobě psího počasí. „V pátek začalo lejt a ta průtrž pokračovala. Pršelo doslova brutálně a z dvanácti týmů jich zůstalo jen pár,“ popsal nepřející podmínky starosta sboru Luboš Píša.

To na pozdější soutěži ve Zhoři vyšlo nejen počasí, ale Čenkovským se dařilo i na dráze. A to i s půjčeným stojníkem a stříkačkou ze sousedního Bezděčína.

„Dokonce jsme o jednu vteřinu byli rychlejší než Bezděčínští,“ pochvaloval si úspěch Beneš. Před lety, kdy soutěžili jejich předchůdci, stávali Čenkovští na bedně. Ti dnešní se musí spokojit se slabým středem, jak konstatoval velitel.

Chtějí zabodovat

Časy hodlají vylepšit na nové tréninkové dráze, kterou by měl být prostor u požární nádrže. „Není tam rovná plocha a proto se zaváží, takže místo na přípravu bychom mít měli,“ zmínil velitel. Dosud se připravovali na zapůjčené louce od soukromníka.

Pomoci by jim mohla nová požární stříkačka. Současná veteránka PS12 už nárokům požárního sportu nevyhovuje. Hasiči mají na letošní rok od obce příslib nové.

„Abychom je podpořili v jejich obnovené činnosti, máme ve schváleném rozpočtu vyčleněnou částku 125 tisíc korun,“ zdůraznil místostarosta Malšic Petr Novák .