Podle slov starosty obce Jiřího Vrhela by k rozšíření hasičského sboru byla na místě větší aktivita.

O své historii toho zdejší hasiči moc nevědí. Snad jen to, že sbor byl založen v roce 1900, a to především jako prevence a ochrana před ohněm.

Historie mlčí

Podle starosty sboru Ondřeje Váchy nejsou známy žádné ničivé či pustošivé požáry, po nichž by lehlo několik stavení popelem, jako tomu bylo v různých obcí Táborska.

„To je zřejmě vše, co je mi známo z historie. Stará a původní kronika se zřejmě záhadně ztratila,“ posteskl si Vácha s tím, že sbor svoji novodobou kroniku už má a pečlivě se o ni stará.

Až bude ale současnost historií, nebudou mít její čtenáři tolik práce ji přečíst. Záznamy o činnosti sboru totiž přetékat nebude.

Nezávodí

Za posledních téměř padesát let se místní hasičský sbor nezúčastnil žádné soutěže. „Je to tím, že většina členů je starší. Průměrný věk je zhruba čtyřicet pět let,“ vysvětluje Vácha.

I když nesoutěží a nepředvádí sportovní výkony na žádné dráze, výkony na poli pracovním jim cizí nejsou. Sběrem železného šrotu vylepšují svou finanční situaci. Když je třeba v obci přiložit ruku k dílu, jdou. To se prý domluví raz dva.

Na brigády chodí většinou v počtu osmi až deseti mužů. Pro obec, která je jejich hlavním a jediným sponzorem, zajišťují pomocí brigád různé práce. „Když je třeba, vyčistíme rybník i hráz, kolem rybníka vyřežeme porost. Naposledy jsme brousili parkety ve velkém sále na zámku,“ zmínil pracovní aktivity hasičů jejich starosta.

Tancují

Odměnou za pomoc ve věcech veřejných jim je vstřícnost od obecního úřadu.

Při pořádání svého plesu, který se tento rok konal 20. února a jeho ozdobou se stalo vystoupení dětských mažoretek ze Soběslavi a představení tří břišních tanečnic, nemuseli hasiči hradit pronájem sálu. Navíc od úřadu obdrželi příspěvek na tombolu ve výši čtyř tisíc korun.

„Obec v čele se starostou Jiřím Vrhelem nám také financovala částkou dvanáct tisíc nové vycházkové uniformy a čerstvě nám obstarala jednu sadu hadic, protože ty naše už dosluhují,“ chválí si spolupráci s myslkovickým starostou Vácha.
Historický stroj
Vzhledem k tomu, že se místní sbor nepouští do soutěžení, hadice využívají minimálně. Ze zbrojnice se dostanou při zkoušce hasičské techniky jednou za měsíc. Je tedy předpoklad, že jim dlouho vydrží.

Sboru vystačí i další současné technické vybavení, v jehož soupisu jsou dvě starší PS8. Do jejich arzenálu patří i historická stříkačka, vyrobená kolem roku 1930.

„Rádi bychom ji opravili a zprovoznili, protože nefunguje pouze kvůli drobné závadě v zapalování, ale nedaří se sehnat potřebné součástky,“ plánuje Vácha.

Vlastní silou

Hasičárna na jejich výzbroj a výstroj včetně nových pracovních uniforem od státu stačí. Navíc byla před deseti lety zrekonstruovaná a když je třeba, drobné opravy si zajistí hasiči sami.

Na posezení v ní ale prostor nenajdete. K tomuto účelu využívají kulturní místnost na myslkovickém zámku. Tam se při svém počtu vejdou bez problémů.

Pod hlavičkou Sbor dobrovolných hasičů Myslkovice nefunguje ženské ani dětské družstvo. Do sboru se podle slov Váchy nehrnou ani mladí muži, kteří by tak mohli vylepšit věkový průměr současných členu a možná zkusit své štěstí i na sportovním poli okrskových soutěží.

„Možná by to chtělo trochu více aktivity,“ nastínil jednu z cest řešení starosta Vrhel.

Jinak zřejmě z obce, s počtem téměř čtyř stovek obyvatel, moc zájemců řady hasičů nerozšíří. Dnes jich je jen osmnáct.

Pavlína Macelová