Jak říká stará pamětní kniha, kterou se probírala Lenka Hájíčková, současná kronikářka a také aktivní členka ženského hasičského týmu, Sbor dobrovolných hasičů Zlukov byl založen 18. listopadu 1906.

Dva sbory

„Od samého začátku ale působily v obci dva samostatné sbory se stejným názvem, které měly velký problém se dohodnout. Trvalo tři čtvrtě roku, než došlo pod tlakem veselského okresního výboru k jejich sloučení. Stalo se tak v srpnu roku 1907," uvedla Lenka Hájíčková. Ze zápisu z roku 1908 je patrné, že se ke sboru hlásilo 17 členů činných, 42 přispívajících a jeden zakládající. Zlukovští hasiči se po svém vzniku začali zúčastňovat všech hasičských činností v okolí. „Hasili požáry, které v obci a jejím okolí vznikaly, a účastnili se i hasičských cvičení," upřesňuje jejich činnost kronikářka.

Konec první světové války sbor stmelil tak, že členové vykonávali všechno s nevídaným nadšením. Hasiči dokonce založili vlastní spolek divadelních ochotníků. Ten byl velice aktivní, nacvičoval různá divadelní představení, která potom hrával na zlukovské návsi. „Hasiči ale pořádali i další akce, jako jsou taneční zábavy a hasičské přehlídky. Z výdělků z těchto dobrovolnických akcí mohli hradit svou činnost," dodala na vysvětlenou Lenka Hájíčková. Dodala i zajímavost, že sbor v roce 1926 nechal postavit památník padlým vojínům, kteří zemřeli v první světové válce a pocházeli ze Zlukova.

Radost z hadic

V současné době má sbor padesát čtyři členů, z toho jedenáct žen. „Vlastníme přenosnou motorovou stříkačku PS-12, která díky přispění obce prošla před nedávnou dobou generální opravou, ale máme i starou babičku PS-8. V letošním roce jsme měli velkou radost z nově pořízených sportovních proudnic a hadic," doplnil vybavení sboru jeho starosta Michal Průcha.

Kulturní vyžití

Hasičský sbor je organizátorem většiny kulturních akcí v obci. „Od nepaměti pořádá masopustní zábavu a masopustní průvod Zlukovem, který je pověstný vysokou účastí masek a pro svou popularitu se k nám rádi sjíždějí i návštěvníci z okolních obcí," pochlubil se tradičním masopustním průvodem.

Družstvo žen

Členové sboru bojují především na sportovní poli. „Již třetí rok máme i soutěžní družstvo žen, které si pod mužským vedením v uplynulých letech vyzkoušelo, jak to na takových hasičských soutěžích chodí a v letošním roce se začalo aktivně účastnit. Vypadá to, že má velmi slušně našlápnuto. Svou houževnatostí ženy zaujaly i sponzora, který jim obstaral reprezentativní soutěžní oblečení," pochvaloval si ženský tým Michal Průcha.

Nová éra

Sbor se právě nachází na startovní čáře nové éry, kdy starší předali otěže do rukou mladším, v čele se starostou Michalem Průchou.
Mladí mají i svůj nový cíl, kromě úspěšné reprezentace na soutěžích či prohlubování dobrých vztahů mezi lidmi a kooperace s obcí, chtějí také založit dětský tým. „Chceme ve Zlukově založit dětský oddíl hasičů, protože myslíme, že je třeba vzdělávat také nejmladší generaci v hasičském umění a vést ji k lásce k požárnímu sportu," míní starosta Michal Průcha.

Autor: Lenka Pospíšilová