Sbor dobrovolných hasičů Mažice byl založen 29. května 1898. „V té době byl výsostným právem pouze mužů. Měl dvacet šest činných členů z toho devatenáct ženatých a sedm svobodných," upřesnil historii současný velitel sboru Jan Kubíček.
Sbor na jeho počátku tvořili čtyři lezci, deset stříkačníků, jeden hudec, pět funkcionářů a zbylých šest členů nemělo žádné označení.

Odhalení pomníku

„Zajímavostí z historie sdružení je odhalení pomníku padlým v Mažicích, na kterém se v roce 1923 náš sbor podílel," upozornil Jan Kubíček.
Chvíle slávy přišla v roce 1948, kdy farář při příležitosti padesátého výročí sboru vysvětil novou motorovou stříkačku. A přišly další úspěchy.

Za dobu trvání se sbor účastnil mnoha úspěšných zásahů. Za zmínku stojí například zásah ze 4. června 1963 na Kanále. Požární družstvo z Mažic na výzvu rašelinových závodů zasáhlo jako první, a uchránilo tak rašeliniště i les před zkázou. Zásahu se zúčastnilo dvacet požárních sborů a dokonce i vojáci.

Chlouba sboru

Dle Jana Kubíčka se vybavení běhen let o poznání změnilo. „V současnosti sbor vlastní řadu čerpadel, mezi které patří kalové PH 1000, plovoucí Niagara max a ponorné. Součástí techniky jsou i dvě elektrocentrály," vyjmenoval, co všechno mají k dispozici.
Chloubou sboru je ale historická stříkačka vyrobená v roce 1898 firmou R. A. Smekal na Smíchově. „Tato stříkačka se stala svědkem několika generací mažických hasičů a byla už u vzniku našeho spolku," vypraví velitel sboru.

Historické uniformy

Sbor obléká zásahové obleky Nomex a přilby Kalisz, které nově doplnily historické uniformy s helmami. „To vše bylo k vidění letos v létě při příležitosti konání srazu rodáků. Při slavnostním průvodu hasiči předvedli jak zásahové a slavnostní, tak i tyto historické uniformy. Součástí programu byly i ukázky veškeré techniky, včetně použití historické stříkačky tažené párem fríských koní," doplnil výčet Jan Kubíček.

Zásah jen pro muže

V současnosti je ve sboru čtyřicet sedm členů, kteří se dělí do tří družstev: muži starší 35 let, muži do 35 let a ženy. Starostou sboru je Josef Mikšovský. Ženy nemají právo zásahu. „Právo zasahovat mají stále jenom muži. Naštěstí v posledních letech převažuje sportovní činnost nad účastí u skutečných požárů," komentuje Jan Kubíček.

Každoročně se družstva SDH Mažice účastní okrskového kola v požárním sportu a memoriálu Josefa Žahoura. Při příležitosti 110. výročí založení mažického sboru zorganizovali také závody pro dobrovolné hasiče.

Společné úspěchy

Mezi sportovními úspěchy místních hasičů je nepřehlédnutelné první místo v kategorii muži 2 a druhé místo žen, které se podařilo vybojovat v okrskové soutěži loni. Kromě sportu se mažičtí hasiči podílí i na pořádání různých akcí, jako jsou například čarodějnice, dětský den, pouťová zábava, setkání rodáků či hasičský ples. „V lednu nás čeká hasičský ples, který pořádáme se sborem ze Zálší," připomněl termín společenské akce velitel sboru.

Jan Kubíček ale sype z rukávu i další aktivity, kterým se mažičtí hasiči věnují. „Při brigádách členové pomáhají i s údržbou obce. Zajímavostí našeho sboru je již zmíněné družstvo žen, které většina sborů nemá. Nově také již zmiňované dobové uniformy, jež společně s původní stříkačkou slouží k historickým ukázkám. Všechny členy účast ale i přípravy na závody baví stejně jako organizace řady dalších akcí. A sbor hasičů tak hlavně podporuje spolupráci a setkávání lidí z vesnice."

Podle Jana Kubíčka by chtěli do budoucnosti pořídit potřebné vybavení a novou techniku. Peníze na vybavení by měli získat z rozpočtu obce nebo si půjdou vydělat na různé brigády.

Autor: Lenka Pospíšilová.