Necelých šest kilometrů západně od Soběslavi leží obec, která se skládá ze tří samostatných vesnic – Vlastiboře, Záluží a Svinek.

Obec spadá do oblasti soběslavských blat, pro kterou je typická architektura tak zvaného selského baroka.V roce 1995 byla vyhlášena vesnickou památkovou rezervací, ale i ona má svůj sbor dobrovolných hasičů.

Psal se rok 1901 a na podnět tehdejšího starosty obce Jana Hajného byl založen hasičský sbor. Přesněji 2. února 1901, už v té době měl 37 členů. „V roce 1930 se jejich počet snížil na třicet členů a v současné době se můžeme pyšnit 51 členy, mezi které bezpochyby patří i ženy," informuje Miroslav Vondruška, starosta místních hasičů. Uniformu u nich ve sboru obléká třicet devět mužů a 12 žen.

K historii jejich sboru se toho moc nedochovalo, proto se i Miroslav Vondruška raději zabývá současností než návratem v čase.

Potřebují omladit

„Naše vybavení máme zřejmě stejné, asi jako většina ostatních menších sborů," odhaduje starosta. Patří mezi ně stříkačka PPS 12, centrála a plovoucí čerpadlo.

„Hasičské auto bohužel nevlastníme, ale zato máme požární zbrojnici ze sedmdesátých let," dodává s úsměvem Miroslav Vondruška, který, jak sám říká, více než nové auto potřebuje omladit družstvo mužů.

Za svoji existenci dobrovolníci vyjeli k nesčetnému množství požárů, ať už u nich v obci, nebo v okolí. V obci se ale snaží pomáhat i při povodních, kterých bylo v posledních letech hned několik.

Za zmínku stojí největší povodeň z roku 2002, při níž hasiči odvedli kus práce a projevili značnou odvahu. „Čerpali jsme vodu ze dvou sklepů, kde jsme i zároveň stavěli hráze z pytlů s pískem. Bylo hrozivé sledovat, jak hladina vody neustále stoupá," vzpomíná na zážitek ze zásahu jeden z vlastibořských členů.

Zlepší přípravu

Jejich hasičská činnost ale není zdaleka jen o požárech. Obě družstva, jak mužů, tak i žen, se pravidelně účastní okrskových soutěží o poháry.

„Našim cílem je zlepšit přípravu na hasičské soutěže, ale se zaměstnáním se nám to bohužel nedaří. Jak jsem již říkal, je třeba omladit," utvrzuje starosta místních hasičů.

Setkávají se i mimo soutěžní aktivity, které v obci rádi pořádají. Jednou z nich je i oblíbený hasičský ples s bohatou tombolou, kde se pravidelně místní dobrovolníci schází. Ani na ty nejmenší hasiči nezapomínají, proto jim vždy v létě zorganizují dětský den plný zábavy, her a soutěží. „Když se najde čas, tak stavíme ze dřeva a slámy malý domeček pro místní děti," naznačil pro zajímavost Miroslav Vondruška.
Místní hasičský sbor má kromě starosty obsazené i funkce jednatele a velitele: jsou jimi Jiří Souček a Petr Novák.

Autor: Kamila Bílá