Před třemi roky oslavil Sbor dobrovolných hasičů Zálší 120 let své existence. Kronika, kterou začali psát v roce 1927, byla dlouho považována za ztracenou, dokud ji před rokem nenašel jeden z obyvatel obce.

„Přinesl nám krabici, že doma maloval a našel to v knihovně. Byla tam kronika Sboru dobrovolných hasičů Zálší včetně stanov a všech dokladů,“ líčí objev velitel Rostislav Sedláček. Materiály se mu podařilo setřídit a nyní chystá zápis, který by shrnul posledních 10 let činnosti hasičů, aby tradice vedení kroniky mohla pokračovat.

V dobách minulých, kdy měla obec více než 400 obyvatel, mívali hasiči i 80 členů. V současnosti je jich ve sboru 43. Účastní se soutěží, obecních brigád a pořádají společenské akce. „U nás je to o tom být v partě. Je to taková činnost pro všechny v obci. Scházíme se, vzájemně si pomáháme a uděláme i něco pro obec,“ vysvětluje Sedláček.

Dobrovolní hasiči v obci pomáhají například s hrabáním listí nebo svozem odpadu. Podílejí se rovněž na oživení kulturního života. Pořádají dětské maškarní, pouťovou zábavu a posvícení. Jednou za dva roky organizují i hasičský ples, který se střídá s plesem obecním.
Spolupráci s obcí a starostkou Zuzanou Picmausovou si velitel sboru pochvaluje: „Obec nás po finanční a materiální stránce podporuje a vychází nám vstříc.“

Zásahy a soutěže

Jako správný sbor dobrovolných hasičů měří síly s ostatními týmy na hasičských soutěžích. Účastníme se okrskové soutěže, která byla letos ve Vlkově a pak Memoriálu Josefa Žahoura, který se koná vždy koncem září veVeselí,“ říká Sedláček a dodává, že většinou se umisťují ve středu soutěžního pole. „Hlavně když to není diskvalifikace,“ směje se.

Z významných zásahů sboru vzpomíná Sedláček na dvoudenní hašení požáru rašeliny. „Nepřetržitě jsme zalévali rašelinu, protože se stává, že uhasíte oheň, ale rašelina prohoří spodem a požár se objeví třeba o 500 metrů dál,“ vypráví. Dále zasahovali u požáru skládky za obcí a pomáhali i ve Veselí při povodních v roce 2002.

V současnosti mají dispozici přívěsný vozík s klasickou hasičskou motorovou stříkačkou PS 12. Historickou techniku ze Zálší si mohou prohlédnout návštěvníci Hasičského muzea v Bechyni.

Sbor dobrovolných hasičů v Zálší byl založen v roce 1887 . Ve stejném roce pořídili zálešští čtyřkolovou ruční stříkačku. Sbor byl součástí Jungmannovy hasičské župy Veselské. V roce 1934 nahradila starou stříkačku nová, motorová a v 60. letech sbor dostal stříkačku na voze Tatra 805.

Kulatiny

V roce 1987 oslavili 100 let od založení sboru, uskutečnila se přehlídka techniky, cvičení i tradiční taneční zábava. Oslavy se uskutečnily i před třemi roky při výročí 120 let.

Za významnou a respektovanou osobnost sboru dobrovolných hasičů je považován Václav Smolík, jenž byl dlouhá léta jejich velitelem a předal štafetu současnému veliteli Rostislavu Sedláčkovi. Ten má o budoucnosti dobrovolných hasičů jasnou představu.
Nejdůležitější je podle nějzískat nové členy především mezi mladými lidmi. „Chtěl bych dát dohromady dvě družstva mužů starších a mladších a rád bych založil i družstvo žen podobně jako to mají v Mažicích,“ plánuje velitel.

I když je v obci žen dost, zatím se ke členství ve sboru dobrovolných hasičů neodhodlaly.
Výhledově se počítá i s digitalizací historických fotografií, dokladů a dalších dochovaných materiálů.

Hana Míková