Kdyby se všichni táborští dobrovolníci postavili těsně vedle sebe, jejich řada by měřila minimálně 42 metrů. Celkem jich totiž uniformu obléká třiaosmdesát. A vychovává si své následovníky, v současnosti se k nim hlásí 22 mladých hasičů.

Nejpočetnější byl na konci 90. let, kdy se k němu hlásilo přes 130 lidí.

Sbor se řadí mezi ty nejstarší. Mezi sbory zemí Koruny české, si drží šestou příčku. V datu „narození“ si píše letopočet 1868, a letos tak funguje už 141. rokem.

Starostou sboru je od roku … Dalibor Nosek, velitelem Zdeněk Kubále, který za svou dlouheletou činnosti dosáhl i na vysoké hasičské ocenění Řád svatého Floriána.

Táborská zásahová jednotka dobrovolníků s 24 lidmi pracuje na vysoké úrovni, která se už příliš neliší od profesionálního sboru.
„Podléhá velení města, takže současnou velitelkou je starostka Hana Randová. Město zároveň jmenuje i velitele hasičů. Druhá složka sboru, společenská, pak pro členy pořádá plesy nebo výlety, pro děti různé soutěže hry,“ říká starosta Nosek.

Zvoní pager

Každý z členů zásahové jednotky usíná s tak zvaným pagerem. To aby v případě, že aparát spustí poplach, okamžitě procitnul a vyrazil do zbrojnice v Bydlinského ulici.

„První, který dorazí, volá na měšický záchranný sbor a čeká na pokyny operačního důstojníka. Podle nich pak vyjíždějí do terénu, minimálně ve třech, včetně řidiče,“ přibližuje atmosféru poplachu Nosek.

Od letošního ledna do května už zasahovali sedmkrát.

Dobrovolníci nejsou ale vidět jen u požárů. Daleko častěji zajišťují preventivní ochranu dle potřeb radnice. Loni se do povědomí občanů zapsali grandiózní barevnou fontánou nad hladinou Jordánu.

Získat místo v zásahové jednotce je určitě snem každého dobrovolníka. Není však úplně jednoduché ho získat. Každý musí počítat s tvrdou přípravou. Pro teoretickou přípravu musí obětovat 40 hodin za rok. Každého hasiče, který pracuje s dýchací technikou a nezúčastnil se zásahu, pak jednou za čtvrt roku čeká fyzický dril – polygon. Jak Nosek vysvětluje, jde o překážkovou dráhu, která mučí tělo.

Svůj um pak zhodnotili například i při požáru bývalé Tabačky.

Družstvo mladých hasičů vede František Jirava. Stará se nyní o 22 svěřenců, které připravuje především na soutěže. Hlavní soutěž je Plamen a pak soutěže, které vyhlašují jednotlivé sbory okresu. A nevedou si špatně.

Kozlův počin

Když v Táboře v roce 2002 začala voda útočit na majetek obyvatel, táborští dobrovolníci ještě netušili, jak náročná doba pro ně nastala.
Ukázalo se, že ve sboru pracuje celá řada bezejmenných hrdinů, kteří v těžké době dokážou odhodit svoje vlastní starosti a pustit se nezištně do boje s přírodním živlem.

Zbrojnici po tři týdny vůbec neopustili. „Zpočátku jsme hledali a evakuovali lidi, například z domu pod táborským vodopádem, a také jsme zajišťovali mosty, pod kterými proplouvalo všechno možné,“ vzpomíná Nosek.

Nakonec museli zvládat i tu nejtěžší zkoušku. Vyrovnat se se ztrátou kolegy. Nikdo nezapomene na Petra Kafku, který přímo v terénu zemřel.

Kozlův hasičský počin
HLASUJTE ZDE

Historie vzniku táborského sboru

První český dobrovolný hasičský sbor byl založen v roce 1864 ve Velvarech.
Dva roky poté, roku 1867, svolává táborský lékárník Hugo Suchomel prozatímní výbor, jehož úkolem bylo vytvořit v Táboře dobrovolný hasičský sbor. V říjnu roku 1868 se tak stalo prostřednictvím císařsko-královského hejtmanství v Táboře.

Po doručení povolení svolává prozatímní výbor za předsednictví Aloise Pekárka ustavující valnou schůzi na 20. prosinec 1868 a to je den, kde byl Sbor dobrovolných hasičů královského města Tábor založen jako šestý sbor v zemích českých a moravských. Předsedou se stává Alois Pekárek a jako velitel je zvolen Hugo Suchomel.

Během prvního roku trvání měl sbor 148 členů přispívajících a 54 členů činných.
Roku 1870 jsou schváleny návrhy na nové cvičební místnosti a kolny na nářadí.
Roku 1885 je pořízen nový prapor, a to na náklady manželky tehdejšího velitele Kliera.
Roku 1893 si hasiči za 3700 zlatých pořídili parní stříkačku od firmy Smékal.
A konečně roku 1908 se sbor stěhuje do tehdy nové hasičské zbrojnice v dnešní Svatošově ulici na Starém městě.
Zbrojnici, která táborským dobrovolným hasičům řadu let dobře sloužila a v jejíchž prostorách byla vychována řada hasičů, vyměnil po 94 letech za novou. Výstavba zbrojnice v Bydlinského ulici začala v květnu roku 2001, o rok později již začala sloužit svému poslání.