To se psal rok 1876 a jak říká dnešní jednatel sboru Jan Novotný, patří k těm nejstarším. „Pouhých dvanáct let po založení prvního sboru v Čechách jsme první vesnický sbor na Táborsku," říká.

Zakladatelem dírenského sboru hasičů je Evžen, hrabě Wratislav z Mitrovic spolu s dalšími osmi členy, kterými byli František Dobrovský, Teriér Cesar, František Pekař, Vojtěch Knot, Václav Veselý, Josef Velich, František Knot a Antonín Douda. Všichni tito pánové podepsali stanovy, schválené dne 12. října s datem roku 1876.

Vybavení bez auta

Tehdejší a první velitel hrabě Wratislav díky své zámožnosti financoval výstavbu nové hasičské kolny. To uskutečnil v roce 1890 za 216 zlatých a 74 krejcarů. Pořídil ale hasičům i vybavení, a to včetně parní stříkačky za 57 zlatých. Postupem následujících let v obci zbudovali a roku 1961 hasičům předali do užívání zrekonstruovaný objekt nové zbrojnice. Původní místní kolnu opravili a mladým posloužila jako klubovna.

Dírenský hasičský sbor původně patřil pod hasičskou župu Táborskou, později pod Jungmanovu župu Soběslavskou. Před třemi lety oslavil 135. výročí od svého založení.

Po parní stříkačce hasiči vlastnili stříkačku čtyřkolovou, kočárového typu, která sloužila až do roku 1969, kdy dírenští dobrovolníci dostali od státu novou stříkačku PPS 12 v hodnotě 26 tisíc korun. Ta jim slouží dodnes," říká Jan Novotný. K vybavení řadí i stříkačku PPS 8 a od roku 2002 také darovanou motorovou stříkačku od partnerské obce Längenbühl ze Švýcarska. Historický kousek je z roku 1949. Dírenští hasiči dostávají i své první auto značky DOG, trofejní auto UNRA a o třináct let později Tatru 805, k nimž přibude i terénní auto Gaz.
V současné době místní sbor auto nevlastní žádné, a musí si tak sjednávat traktorovou přípřež.

Za svoji dobu trvání dobrovolníci vyjeli k nesčetnému množství požárů, ať už v obci nebo do okolí. „Pomáhali jsme například i při povodních v roce 2002," zmínil dobrovolník Jan Novotný.

Celá jejich činnost se zaměřuje na prevenci, různé požární hlídky, pomoc při úklidu a výstavbách v obci nebo při sběru druhotných surovin. „Činností máme hodně, ale od toho tu přeci jsme," objasnil jejich poslání. Není to ale zdaleka všechno jen o povinnostech, čas si najdou i na zábavu a kulturní činnost v obci, kterou vyvíjí pro místní občany. Vyhlášený je hasičský ples, který má své pevné místo v kalendáře po začátku nového roku.

Úspěchy

Jako každý dobrovolný hasičský sbor, i ten dírenský se účastní různých požárních soutěží. Jedním z místních závodů je O pohár starosty obce Dírná. Ten v červenci oslavil již své desáté výročí od založení a zúčastnilo se ho osm mužských družstev a dvě družstva žen. Místní hasiči skončili v obou kategoriích s úspěchem, když obsadili druhá místa. Po sportovním klání si pak na své přijdou i návštěvníci a fanoušci. Za to, že fandili, je pro ně připraveno bohaté občerstvení i muzika s tancem na parketu.

Soutěžní družstvo SDH Dírná se letos přihlásilo i do pohárových soutěží například ve Lžíně, Pleších, Klenovicích, Kardašově Řečici a v Samosolech. Radost jim udělalo získané ocenění, které převzali letos v říjnu.

„Od okresního sdružení hasičů náš sbor dobrovolných hasičů obdržel pamětní list u příležitosti 150. výročí českého hasičstva v období od roku 1864 až 2014, dále také stuhu k historickému praporu ke stejnému výročí. Je to pro nás obrovská čest," dodal na závěr Jan Novotný.

Autor: Kamila Bílá