V letošním červenci oslavil již osmdesát let svého trvání. Ve zřizovací listině bylo zapsána jména osmnácti zakládajících členů. Obecní výbor zakoupil za padesát tisíc korun českých první hasičské náčiní a stříkačku od zemského správního výboru.

Během následujících let vybudovali hasiči svépomocí zbrojnici a vodní nádrž. Starou požární stříkačku obětovali na náhradní díly a stejný den strojní park obohatili o stříkačku PS–12. K ní přikoupil národní výbor o osm let později terénní vozidlo Gaz. Vozový park se rozrostl ještě o Škodu 1203 . Posledním přírůstkem je Avie 21– Furgon. Tu si hasiči vlastnoručně předělali na hasičské vozidlo. Jinou, silnější podobu dostala i stříkačka určená pro požární sport.

„Původní patnáctka má upravený obsah na téměřdvoutisícovku," vysvětlil další změnu k lepšímu starosta obce Milan Brus.

Stejně, jako se měnilo hasičské vybavení , docházelo i ke změnám přímo ve sboru.
Největší nárůst členů zaznamenal sbor v roce 2002, kdy se jeho řady rozrostly o 14 mladých a tím se celkový počet zvýšil na rovných 40. Ve stejném roce se vrhli do soutěží. Ženské mužstvo hned při premiéře zvítězilo.

Mezi největší úspěchy družstva mužů i žen v hasičské sportu bezesporu patří vítězství celého seriálu Táborské hasičské ligy v roce 2006. Navíc se mužům z Chotěmic podařilo obsadit 10. místo z celkového počtu 135 soutěžících mužstev v celorepublikové soutěži v Širokém Dole.

I když ne vždy se daří vítězně, nic to nemění na tom, že hasiči jsou skvělá parta. Obci pomáhají zajišťovat kulturní život. Pořádají zábavy a plesy. Díky nim přispívají do své pokladny. Tu se snaží plnit i penězi získanými z brigád pro obec a sběrem železného šrotu. Převážnou část finančních prostředků ale do pokladny dodává obecní úřad ze svého rozpočtu.

Zatím poslední investicí je zhruba padesátitisícová částka na rekonstrukci požární zbrojnice.

„Žádali jsme o dotaci. Dokonce dvakrát, ale neúspěšně, tak jsme sáhli do svého,“ vysvětlil Brus.

Na opravu se vrhli hasiči svépomocí proto, aby měli vůbec kde parkovat předělaný Furgon. Do staré garáže by se totiž nevešel. Udělali podlahu, zvedli stropy a natřeli nová vrata. Měli naspěch. Zbrojnici v novém kabátě otevřeli k nedávnému 80. výročí založení sboru.

O tom, že hasiči nefungují zbytečně se někteří místní přesvědčili na vlastní kůži. V posledních letech sbor zabránil nejednomu shoření lesa či stodoly. Včasným zásahem tak minimalizoval finální finanční škody.

Kozlův hasičský počin

Na začátku byl smutek. Hasiči loni přišli o místo na trénování. Hřiště, kde se připravovali na soutěže dostal původní majitel. Obec jim jako náhradu dala jinou půdu. Ta se podobala spíše tankodromu. Samé jámy a kameny. Předchozí rok měli hasiči o své volné chvilky postaráno. „Víkendy byly samozřejmostí a kdo mohl, chodil dělat i během týdne,“ vzpomíná členka sboru Dana Machová. Hodin na přeměnu na hřiště padlo nepočítaně. Obec pomohla finančně s nákupem potřebného materiálu, jinak provoz dopravních prostředků, s nimiž hasiči po celu dobu vozili materiál a upravovali terén, šel z jejich vlastní kapsy. Nová stometrová dráha na hřišti včetně potřebné základny, kterou chotěmičtí postavili ze zámkové dlažby, mělo svoji úspěšnou premiéru plnou rekordů 19. září.

Kozlův hasičský počin
HLASUJTE ZDE