Sbor dobrovolných hasičů v Bechyni pomohla založit myšlenka lidskosti a lásky k bližnímu, vyjadřovaná skutečnou pomocí svým bližním v neštěstí.

Na výzvu purkmistra Karla Waltera se v roce 1874 přihlásilo 39 občanů.

O rok později již měl sbor schválené stanovy a počet členů stoupl skoro na dvojnásobek. Počáteční jmění z veřejné sbírky se vyšplhalo na 200 zlatých. V průběhu následujících let i přes chvilkovou stagnaci počet členů stoupal, stejně jako se rozrůstal a modernizoval vozový park, výzbroj a výstroj hasičů.
Za 135 let svého trvání sbor doznal velkých změn.

Technické vybavení je na jiné úrovni než v počátcích.

Mezi dobrovolné hasiče již patří ženy i děti.

„V převážné většině je u hasičů celá rodina,“ říká velitelka bechyňských dobrovolných hasičů Jenovéfa Uličná.

Družstvo žen začalo fungovat v roce 1957. Kroužek mladých hasičů vznikl později, v roce 1972. Zpočátku se všech 22 dětí scházelo ve škole a stařičké hasičárně.

První muzeum

V roce 1974 Bechyňští otevřeli novou hasičskou zbrojnici. Na popud velitele Antonína Zelenky a za podpory města a hasičských orgánů bylo založeno 1. hasičské muzeum v Čechách, známé svojí unikátní sbírkou hasičské výzbroje. To je bezesporu velkou chloubou hasičů i města.

V současné době sbor, jehož velitelem je již přes dvacet let Miloslav Douda, čítá celkem 85 členů, z toho 34 žen. Dětský kroužek při sboru navštěvuje 35 dětí.

Stabilní výjezdovou jednotku, připravenou kdykoliv na pokyn zasáhnout, tvoří 28 mužů. Ty se dělí na tři party, které se stále udržují v kondici. Pravidelně kontrolují auta, čluny i ostatní potřebné zařízení. Když jim zazvoní pager, mohou vyrazit.

„Ostatní pomáhají v muzeu, při konání plesů, závodů, soutěží či jiných kulturních akcí,“ vyjmenováná Uličná aktivity starších členů sboru.

Dobrovolné hasiče tak mohou diváci spatřit i v dobových uniformách se starou koňskou či trakařovou stříkačkou. Za letošní rok už má za sebou výjezdová jednotka 20 zásahů. Pomáhala při menších požárech kolem trati a také likvidovala vytékající provozní kapaliny z havarovaných aut. Vzhledem k současnému počasí jsou hasiči připraveni vyrazit na pomoc stejně jako v roce 2002, kdy Bechyni a okolí zasáhly ničivé povodně.

Kozlův hasičský počin

Nelze vyzvednout jednotlivce. V povodňovém roce 2002 si všichni prošli velkou a těžkou zkouškou. Jeli nonstop. Od rána do večera a od večera do rána. Pomáhaly celé rodiny.
„Hasiče podporovaly jejich manželky i děti. Připravovaly jim jídlo, dělaly svačiny, sušily oblečení a boty. Když chlapi přijeli ze zásahu, únavou odpadli a nastoupily ženy,“ oceňuje podporu rodin „svých chlapů“ velitelka místních hasičů Jenovéfa Uličná.
I v těchto vypjatých okamžicích, kdy šlo o vlastní majetek, pomáhali ostatním a nestalo se, že by kamarádi či příbuzní dostali nějaká privilegia.
Jako jedno tělo a jedna duše vědí, že se na toho druhého mohou spolehnout. Vždy a za všech okolností, které život přináší.

Kozlův hasičský počin
HLASUJTE ZDE