1/1

Z průběhu čtvrtého závodu.

Z průběhu čtvrtého závodu.

Zdroj: Tomáš Doležel