Na problém ve třídě, která je z většiny chlapeckou, upozornili oficiálně hromadně rodiče ředitelku a vedení města 10. prosince loňského roku. „Do té doby intenzivně řešila situaci jedna z maminek s výchovnou poradkyní. Tatáž maminka také chodila o přestávkách do školy, aby ulehčila paní učitelce důchodkyni, která zastupovala nemocnou třídní. V tuto dobu paní ředitelka nezjišťovala, co se děje. Sama zastupující učitelka přitom hovořila o tom, že neví, jestli třídu zvládne, že je to jako práce v uranových dolech. Právě paní učitelka je v našich očích obětí, která nedostala pomocnou ruku ze strany vedení,“ uvedla za stěžující si rodiče Irena Ferčíková Konečná.

Ředitelka Nedělová na anonymní email odpověděla o tři dny později. „Jako první ale ještě tentýž den zareagoval radní města, a zároveň manžel paní ředitelky Dalibor Neděla. V podstatě nás upozornil, že na anonymy bez korespondenční adresy se nemusí stěžovatelům dostat odpovědi,“ přiblížila Ferčíková Konečná.

Podstatou stížnosti bylo podle Nedělové upozornit na její manažerské selhání. „Podle anonymního stěžovatele jsem nedokázala zajistit adekvátní zástup za dlouhodobě nemocnou třídní učitelku. Zastupující učitelka je přitom naprosto zkušenou pedagožkou s dlouholetou praxí v naší škole a učila celé generace valtických dětí. O její erudici, schopnosti vyučovat a především naučit já nemám pochybnosti. Stěžovatelé navíc přirovnali situaci ve třídě k filmu Obecná škola – v podstatě rozvrácená třída do základů. S tím se nemohu ztotožnit!“ reagovala ředitelka.

Nespokojení rodiče se obrátili dokonce i na Českou školní inspekci. Ta zhodnotila stížnost na postup řešení problému ředitelkou i stížnost na náhlé zrušení domluvené schůzky s výchovnou poradkyní za důvodné. „Celou situaci by uklidnilo, kdyby paní ředitelka ihned zareagovala s tím, že se podnětem bude zabývat. Stejně tak nechápu postup vedení města, které nerozeslalo stížnost rodičů na všechny zastupitele tak, jak žádali nespokojení rodiče. Jako jediný pak odpověděl radní ve střetu zájmů Neděla. V takovém případě se nedivím stěžovatelům, že zalarmovali inspekci,“ zastal se rodičů Havel.

Starosta města Pavel Trojan se podle svých slov s ředitelkou Nedělovou spojil ihned po přečtení žádosti. „Chtěl jsem si v celé záležitosti udělat nejprve jasno sám. Zdali jsou skutečnosti uvedené ve stížnosti opravdu tak závažné, jak popisují stěžovatelé. Požádal jsem paní ředitelku o možnost setkat se s rodiči a vyslechnout si jejich názor. Jako vhodný termín jsme vybrali plánovanou lednovou třídní schůzku. Zde jsem si měl možnost vyslechnout názory některých rodičů, z nichž zdaleka ne všichni byli seznámení s textem stížnosti a následnými kroky. Někteří se od textu dokonce distancovali,“ popsal starosta, který nyní považuje situaci ve druhé A za stabilizovanou.

Na nedostatky v kontrolním systému školy, špatné klima v učitelském sboru, odchod kvalifikovaných učitelů a žáků do jiných škol či zvýšení počtu neřešené šikany na zastupitelstvu upozornila ve své prezentaci opoziční zastupitelka Vendula Balgová. „V roce 2016 se uskutečnila v řádném termínu kontrola České školní inspekce, jejíž závěry pro školu nebyly zrovna pozitivní. Hned dva roky nato upozorňovali učitelé na neshody ve sboru a problémy v komunikaci s vedením. Poté někteří z nich ze školy odešli. Zarážející je, že právě v tomto roce končilo ředitelce Nedělové funkční období. Výběrové řízení na nového ředitele přitom vypsané nebylo. V případě předchozích ředitelů šlo přitom o zcela běžnou věc,“ upozornila Balgová.

Laxní k šikaně podle ředitelky Nedělové škola rozhodně není. „Před doručením anonymní stížnosti jsem ani jedním z rodičů nebyla kontaktována s tím, že by ve třídě byl problém. Případům, kdy je dětem ubližováno ve škole, se důsledně věnujeme, šetříme je a nabízíme pomoc. V případě šetření jsem připravena školu tvrdě hájit a s tvrzením zásadně nesouhlasím,“ zareagovala ředitelka.

Ohradila se i proti informaci o fluktuaci učitelů či žáků. „Paní zastupitelka pracovala pouze s těmi dokumenty, které se jí hodily. V současné době máme stabilizovaný pedagogický sbor a případné odchody pedagogů jsou srovnatelné s okolními školami. Skutečně se potýkáme se zvýšeným odchodem dětí. Počty odcházejících žáků nejsou nijak dramatické, ale i mě osobně trápí. Pokud děti z naší školy odcházejí na víceletá gymnázia, tak to spíše považuji za dobrou vizitku práce našich učitelů. Problém je, že nám vysává nadané žáky Základní škola Slovácká v Břeclavi. Naši žáci tam skládají úspěšně zkoušky do takzvaných jazykových nebo sportovních tříd. Takzvané výběrové třídy na základních školách považuji za naprosto nesystémový a chybný koncept, který naše školství umožňuje,“ nechala se slyšet Nedělová.

Deníku Rovnost se podařilo zkontaktovat i některé z učitelů. „Dlouhodobě jsme upozorňovali na problémy v komunikaci s vedením školy. Odchody učitelů v roce 2018 jsme vzali jako jasné znamení, že bychom si dalšími stížnostmi zadělali na problémy. Ve škole panuje spíše atmosféra nedůvěry. K řešení problémů přistupuje paní ředitelka spíše formálně, jako by očekávala, že samy odezní,“ přiblížila jedna z učitelek, která si nepřála zveřejnit své jméno. Redakce jej však zná.

Učitelka také zdůraznila, že pedagogický sbor neměl tušení o konkrétních problémech ve druhé třídě, ani o výsledku inspekčního šetření. „My jako pedagogové jsme se zprávy dozvídali zvenčí,“ doplnila. Poukázala také, že ji překvapuje, že ani na zastupitelstvu, ani na poradě pedagogického sboru nikdo neřešil právě ty, kterých se situace ve škole dotýká nejvíce – děti. „O nich se nehovořilo nikdy. Pouze v souvislosti s jejich odchody na jiné školy,“ překvapila učitelka.