Tématem tohoto setkání byl sicilský karneval a s ním související workshop – výroba masek z papírového maché.

Žáci byli ubytováni v hostitelských rodinách, což jim umožnilo dobře poznat místní zvyky a kulturu. Spolu s dalšími dětmi ze všech zúčastněných zemí měli možnost spolupracovat též v rámci papyrového workshopu, odhalovat vykopávky v archeologické laboratoři, poznat krásy barokního města Noto, prohlédnout si Syrakusy. Děti též navštívily dílnu na výrobu loutek, byly účastníky karnevalového průvodu v Acireale. Pod svahem Etny pobyly v městě Catania, kde navštívily původní benediktýnský klášter, dnešní univerzitu. Na náměstí se vyfotily se symbolem města – sochou slona.

Všichni zúčastnění dobře reprezentovali nejen svou školu, ale i naše město Tábor a celou naši vlast. Při návštěvě radnice a školy v Avole předaly děti upomínkové předměty z našeho města a díky své dobré jazykové vybavenosti informovaly o své domovině.

Nyní budou spolu s dalšími dětmi a učiteli naší školy dále pracovat na projektových aktivitách. Vzhledem k uměleckému zaměření projektu je stále co dělat, nyní například dokončují reprodukce starých mistrů, brzy je čeká výroba velikonočních a jarních dekorací, výroba dárků pro budoucí prvňáčky.

Další setkání by mělo proběhnout v dubnu na španělské partnerské škole v Ibi.

Jana Vašíčková