Studenti z Chorvatska, Rakouska, Německa, Itálie a Čech společné tvořili a účastnili se rozmanitých exkurzí nejprve v Rakousku a poté se všech 70 účastníků přemístilo do České republiky, tedy do Tábora, kde hostitelskou úlohu převzala VOŠ a SZeŠ Tábor. Tématem dvouletého projektu jsou regionální potraviny, jejich tradice, výroba a marketing. A z toho důvodu byl připraven následující program.

První den jsme naším zahraničním kolegům ukazovali krásy naší školy a zasvětili je informacemi o zemědělství a školském systému, který zde v Čechách máme. Studenti byli udiveni z historického odkazu, který nám předci v naší škole zanechali a z krás botanické zahrady. Ze školy jsme se přesunuli do historického centra města, kde jsme absolvovali prohlídku historického centra, muzea čokolády a řeznictví Čadil. Tímto děkujeme panu Lukáši Čadilovi za ochotu představit svou výrobu i tradici koňského řeznictví v Táboře. Den byl zakončen středověkou večeří v Housově mlýně a bohatým programem.

Hlavním a pro naše zahraniční hosty velmi lákavým a zajímavým programem byla druhý den návštěva mlékárny Madeta, nacházející se v Plané nad Lužnicí. Mohli jsme zde vidět výrobu másla, pomazánkového másla, různých druhů sýrů s pokročilou technologií a propracovanou logistikou. Mnohokrát děkujeme za vstřícnost a možnost, že jsme si v tak velkém počtu tento závod mohli za provozu prohlédnout. Na konci prohlídky jsme měli příležitost ochutnat některé z delikátních sýrů této pobočky, jako byl například Eidam, Blaťácké zlato, Primator, Madetka nebo Jihočeské Lipno.

Další zastávkou byla farma Novák v Oboře, ke které patří i jejich soukromý pivovar jenž produkuje zajímavá a chuťově odlišná piva, které jsme mohli v rámci malé degustace ochutnat. Po prohlídce celé farmy jsme se s ostatními spolužáky utkali v soutěži Peče celá Evropa. Za úkol jsme měli nazdobit klasické české kulaté koláče. Majitel farmy pan Novák byl tak laskav, že nám propůjčil své prostory nejen ke společnému pečení, ale i ke společné večeři a uzení masa.

Poslední společný den jsme se vydali do centra rybářství, tedy do Třeboně, ve které jsme se dozvěděli něco o historii chovu ryb a místních rybníku. Po prohlídce jsme si pochutnali na rybích specialitách a následně jsme se zúčastnili prohlídky více než 600 let starého pivovaru Regent, ve kterém jsme se účastnili i degustační soutěže piv.

Všichni se již těšíme na další společná setkání, která budou pokračovat podzimním výletem do Jižního Tyrolska a na jaře až na sever Německa a naposledy na Istrii.

Anna Kvasničková