Bohorovný klid, který z ní vyzařuje, může být příkladem pro všechny, kdo mají v současné době sklon poddávat se chmurám.

Filip Sušanka