On-line výuku iniciovala paní učitelka, která má s tímto typem vzdělávání několikaleté zkušenosti, když takto učila žáky zapsané v naší škole, ale žijící v Anglii.
Zároveň paní učitelky připravují vlastní materiály. Například paní učitelka 2.třídy vytvořila pracovní listy Slovní druhy s Peggy, do kterých zapojila jako vyučujícího vlastního psa.
Učitelky prvních tříd připravují pro žáky učivo za použití různých obrázků z přejaté i vlastní tvorby.
Paní učitelka, která má na starosti webové stránky školy, pak upravila stránky velmi přehledným a zároveň vtipným způsobem. k vidění jsou na www.zsborsov.cz/ucebni-plany/.
Zároveň píšeme "Knížku na střídačku - Sedmý skřítek", která má již šest kapitol a další dvě se připravují. K vidění jsou na www.zsborsov.cz/  (pátý odkaz v aktualitách). Učitelky 3.tříd zadaly žákům pokračování jako slohovou práci, žáci práce zašlou jim a paní učitelky je poté zašlou ředitelce školy, která je upraví a sjednotí tak, aby kniha mohla pokračovat. 


Eva Hnudová, ředitelka ZŠ Boršov nad Vltavou