Posílám několik smutečních židovských  oznámení, již  dávno zemřelých táborských židovských občanů, z doby mezi  lety 1880  až 1938. Tato židovská smuteční oznámení byla otištěna ve vídeňských liberálních novinách "Neue Freie Presse" a v pražských novinách "Prager Tagblatt" před začátkem holokaustu, tedy před začátkem masivního vyvražďování evropských, tedy i táborských Židů.

Snad tato smuteční oznámení (Traueranzeige nebo Todes-anzeige) pomohou doplnit představu o konkrétních táborských občanech židovského  původu. Protože nacisté během okupace zavaždili téměř všechny táborské Židy a zničili táborský židovský hřbitov a poté komunisté navíc k tomu v roce 1977 zdemolovali táborskou židovskou synagogu. 

Posílám také snímky z barbarského bourání táborské synagogy z roku 1977. V synagóze dnes mohla být galerie, výstavní síň nebo prodejna suvenýrů s nádhernou vyhlídkou na staroslavné město Tábor.

Za příspěvek, který zaslal Martin Borges, člen Židovské obce Praha, děkujeme.