Soubor se po několik dnů věnoval natáčení svého nového hudebního CD v klášterním kostele Narození Panny Marie v Táboře, jejž si vyhlédl pro jeho výtečnou akustiku. Svůj pobyt hudebníci zahájili účinkováním při mši v děkanském kostele a završili jedinečným koncertním programem, který představili nebývale četnému publiku právě v kostele klášterním. Vyvážená pestrá dramaturgie nabídla díla skladatelů G. F. Händela (předehra a závěrečné Aleluja z oratoria Mesiáš), A. Vivaldiho, C. Monteverdiho, T. Albinoniho a J. S. Bacha, ale též díla z období romantismu od J. Rheinbergera (vřelý dvojsbor Kyrie ze Mše Es dur) a E. Elgara. Sbor představil také současnou tvorbu amerického skladatele Erica Whitacra.

Na celkovém vyznění koncertu bylo znát, že zkušení hudebníci se za dlouhé hodiny natáčení s prostorem kostela dokonale sžili. Výborně vyvážená dynamika a barevnost byly umocněny skvělou zřetelností a posluchačům nabídnuty v bezprostředním kontaktu. To vše umožnilo proniknout do vnitřní podstaty přednášených děl, zcela oproštěno od jakékoli nadbytečné pompy či zvukového přívalu. Autentický zvukový i výrazový projev završil fenomenální multiinstrumentalista Ondřej Palkovský, jenž se představil spolu s Rachel White jako sólista ve Vivaldiho Koncertu č. 8 pro dvoje housle a orchestr a k úžasu publika též coby sólista na hoboj v Albinoniho Koncertu op. 9, č. 2, který podal s jemně zakulaceným tónem a nevtíravou ornamentikou.

Připravovaná nahrávka se týká tvorby současného českého skladatele Jiřího Temla (*1935), jenž souboru věnoval své skladby Missa Piccola a Serenata Piccola, které doplní Missa (2021). CD by mělo vyjít do konce tohoto roku.

Jakub Smrčka