1. Uspořádat další ročník ocenění Jistebnický Krasoň / anticeny Jistebnický Prasoň

2. Zorganizovat opět brigádu na čištění talut

3. Pokračovat v pracích na Plechovské, Zbelítovské cestě a v sadech

4. Pokračovat na vytvoření brožury o kapličkách a křížcích, dle možností vzhled brožurykoordinovat s Nadějkovskými, kteří pracují na stejném úkolu

5. Umístit po Jistebnici historické fotografie

6. Opětovně pověřit Milana Peška výrobou lavičky, ovšem místo ke studánce v sadech ji umístit na Plechovskou cestu v místě kousek za obcí, protože chybí posezení při prvním jarním slunci

7. Uspořádat zájezd do Lipnice nad Sázavou

8. Spolupracovat na mobilní aplikaci vznikající na Mendelově univerzitě

9. Dokončit podání žádosti na zařazení památných stromů dle rozpracovaného návrhu a vyžádání souhlasu majitelů

10. Zajistit dodavatelsky posouzení statiky, prořezání a odstranění stromů popadaných po vichřici na obnovené staré Křivošínské cestě v úseku od Tisové ke Křivošínu

11. Opět podat žádost městu na instalaci okrasného dřevěného zábradlí v historickém stylu u přelivu rybníka Chadimák, kterým by se zároveň zajistila bezpečnost chodců, s návrhem, že zhotovitelem by mohl být Milan Pešek

12. Pokračovat v podpoře plánu na osazení sochy sv. Jana Nepomuckého na mostě na Malém náměstí

13. Pokračovat ve snaze vytvořit cestu k židovskému hřbitovu na Pohoří