V Galerii Šatna na Tržním náměstí v Táboře se konala charitativní výstava pro Ukrajinu Žlutomodrá. Tu připravila Základní umělecká škola Oskara Nedbala spolu s Rotary Klubem. Na výstavě byly k vidění práce dospělých žáků ZUŠ Oskara Nedbala. Zastoupení zde byli Jana Bartošová Kosíková, Věra Mrázková, Zdenka Nejezchlebová, Jitka Soukupová, Alena Šatná, Danica Žížalová, Zuzana Videňková, Zdenka Morávková, Veronika Maredová, Jana Vandasová, Marie Hotmarová, Libuše Váchová, Kristýna Hačecká, Anna Kulbanská, Petr Brabec a Jan Vomáčka. Výtěžek z prodeje obrazů půjde na Ukrajinu. 

Projev Teodora Buzu

Lidé čekají celý týden na pátek, celý rok na jaro a celý život na štěstí. Skupina mladých dam nejlepšího věku a par postpubertálních dospělých chlapů mají pátek v pondělí, kdy chodí malovat na VO ZUŠ. Jaro malují v zimě, anebo kdy se jím chce, a navzájem se učí mít pocit štěstí s obyčejných věcí. Štěstí je umění přát si to, co již máš.

Život je také radost být spolu, tvořit a pomáhat potřebným. Všichni máme v sobě pocit jara. Dnes máme možnost přispět aby žlutomodrá barva, barva jara, barva Ukrajiny, aby se vrátila domů. Chci poděkovat Pavlu Šatnému za kulturní azyl v Galerie Šatna,velký dík patří Rotary Clubu Tábor a všem vám za vzácný čas a solidaritu.