V tento den v podvečer byly otevřeny muzea a kostely v Bechyni až do nočních hodin.

Navštívit šlo Městské muzeum, které otevřelo vernisáží výstavu První dámy české keramiky Heleny Johnové a dětskou dílnu Do světa M. Šaška, spisovatele a ilustrátora dětských knížek o cestování.

Dále bylo otevřeno Muzeum turistky i s možností opéci si buřta na dvoře. Od 18.30 nabídlo i komentovanou procházku kolem bechyňského opevnění s Ing. Janem Havelkou.

Hasičské muzeum zvalo také do své expozice a nabízí vyzkoušet si hasičské dovednostní úkoly, například motání hadic.

Alšova Jihočeská galerie - Mezinárodní muzeum keramiky před muzeem pořádalo výtvarný workshop a malé hudební kytarové vystoupení Ivana Boreše.  

Dále byly pro veřejnost otevřeny kostely sv. Matěje, Nanebevzetí Panny Marie, sv. Michaela, kde najdete také zajímavý program. Nechybí otevřená věž sv. Matěje od 17 hodin. Večerní město jako na dlani.

Jolana Siblíková