Z pohledu pedagogů, rodičů i dětí je to velmi zajímavé téma, neboť většina z nás obdivuje severské školství a jeho dovednost se těmto tématům ve výuce a vzdělávání věnovat. Pro naši školu ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570 bylo proto důležité, že byla z celé republiky mezi třemi vybranými účastníky i naše zástupkyně. Díky tomuto semináři jsme se dostali k novým a velmi zajímavým potencionálním partnerům pro nové projekty, jak ze samotného Norska, tak ze Švédska, Finska, Litvy, Polska, ze Španělska, Chorvatska, Maďarska, Lotyšska a z Nizozemí.

Důležitá byla pro všechny účastníky nejen vzájemná kooperace během seminářů, ale i návštěva vybrané školy a školky. Jen učitelé, kteří mají možnost porovnávat své poznatky z různých školských systémů a kteří si budou i po ukončení semináře nadále pomáhat a vyměňovat si své zkušenosti, mohou být užiteční zprostředkovatelé získaných nápadů ve vlastních školách.

Pro všechny účastníky byla tato vzdělávací aktivita velkou motivací do další práce. Nezbývá, než poděkovat hostitelské norské národní agentuře za její uspořádání a našemu Domu zahraniční spolupráce za zprostředkování. Aktivita byla financována z finančních prostředků Evropské unie a měla by vést k vytvoření nového projetu Erasmus na naší škole.

Koordinátorka projektů Erasmus a účastnice semináře
Mgr. Jana Bičišťová