Z této částky tři králové vykoledovali 121 263 korun přímo ve městě Tábor. V rámci online koledy a bezhotovostních plateb přibylo na tříkrálovém účtu dalších 25 964 korun. Celkový výsledek Tříkrálové sbírky Charity Tábor je v součtu neuvěřitelných 810 380 korun.

Veškeré informace o TKS 2024 najdete na webových stránkách Charity Tábor.

Děkujeme za Vaše otevřená srdce a finanční příspěvky! Děkujeme také za zajištění koledy ve městě Tábor všem místním koordinátorům, vedoucím skupinek a koledníčkům, kteří se potýkali s mrazy, deštěm a větrem a i přesto dosáhli nádherných výsledků! Děkujeme také učitelům a žákům škol ZŠ Orbis Pictus, Střední zdravotnické školy, Lesnímu klubu Divočiny a 6. skautskému oddílu Širokko. Děkujeme všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojil do Tříkrálové sbírky (TKS)!

Peníze, které byly v rámci TKS vykoledovány budou pomáhat potřebným v táborském vikariátu dle předem stanovených záměrů:

• Přímá finanční a materiální pomoc samoživitelům, osobám a rodinám v sociální a hmotné nouzi

• Přímá pomoc lidem bez přístřeší. Podpora projektu Táborská stravenka a Táborská noclenka

• Podpora a rozvoj Dobrovolnického centra Charity Tábor

• Finanční podpora na rozvoj a zkvalitnění sociálních služeb Charita Tábor

• Podpora humanitární činnosti organizace - nákup vybavení na mimořádné události

• Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež ve farnosti Mladá Vožice

• Finanční podpora a zkvalitnění sociálních služeb Domu sv. Františka ve farnosti Veselí nad Lužnicí

Klára Petrášková, Charita Tábor