Návštěvníci projevovali obdiv k dílům malé malířky a prožívali chvíle upřímného dojetí po vystoupení skladatele a zpěváka Libora Petrů. K tomu přispěla i odrecitovaná báseň paní Blanky na téma obrázku "Vyhnanický rybník". Už tradičně vernisáž zahájil starosta Bechyně, Mgr. Štěpán Ondřich, který pravil: "Jeden obraz této malířky mám zavěšený doma nad televizí, která neběží." Umělecký fotograf Lev Pavluch vyjádřil uznání vodním hladinám v krajině Jižních Čech. Jejich pojednání patří k vrcholům postimpresionistických děl nabízených ke zhlédnutí v Galerii Záliv Lázně Bechyně až do konce července, sedm dnů v týdnu, vždy od rána až do večera.

Pavel Šmidrkal