Muzikanti přežili ve zdraví, i když se zmrzlými prsty. Zároveň se na náměstí konal vánoční trh, návštěvníci si mohli zakoupit různé drobnosti pro vánoční pohodu a zároveň i výrobky z Diakonie Rolnička či Dětského domova v Radeníně.

Pro uspokojení chuťových pohárků byl k dispozici SoStánek s různými nápoji na zahřátí i stánky s palačinkami nebo cmundou. Ve staré radnici mohli lidé navštívit výtvarnou dílnu pro děti, v Rožmberském domě se konala výstava betlémů a otevřena byla i městská věž.

Za zaslání příspěvku děkujeme Pavlu Černému.