Na dotyku tří okresů, na samém kraji Táborska. Až sem jsem se tentokrát zatoulal a rozhodně jsem nelitoval. Krásná podhorská krajina s mnoha výhledy do širé dáli. Na jihu vykukoval Temelín s chladicími věžemi, na východě Javorová skála, na západě Milevsko a na severu bylo možné dohlédnout až k Sedlčanům.

Louky jako pastviny obklopené lesy, mezi nimi vesničky jako korálky na šňůrce. A mimo toho všeho zajímavé kameny, o nichž se píše v mnohých knihách. Nic více jsem již nepotřeboval, abych tento krásný kout prochodil. Navštívil jsem i židovský hřbitov v Květuši, bohužel dosti zanedbaný.

Počasí přálo a já místo pochodu Praha - Prčice v klidu obdivoval zajímavou krajinu. Tak kdo máte chuť, pojďte se mnou.

Miroslav Fiala